ข่าวประจำวัน » อาชญากรรม » #ทนายแจ้งจับทนาย ! ทนายบุญถาวรสุดทน ม๊อบจาบจ้วงสถาบันฯ

#ทนายแจ้งจับทนาย ! ทนายบุญถาวรสุดทน ม๊อบจาบจ้วงสถาบันฯ

19 July 2020
671   0

ทนายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ ได้โพสข้อความระบุว่า วันนี้…อย่ามาถามและมาดิ้นรนมาตรวจสอบว่าผมคือใครและทำไปเพื่ออะไรและจะได้อะไรตอบแทนในการทำงานผมเป็นคนไทย”รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ผมทำหน้าที่ของตนเองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 50 ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์กระทำเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองเราสงบสุขและมีแต่ความสุขผมใช้สิทธิ์ตามกฏหมายไปกล่าวโทษบุคคลที่กระทำความผิดต่อแผ่นดินอันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายย่อมพึ่งกระทำได้โดยชอบ….!


ความผิดอาญาแผ่นดิน”รัฐ”คือผู้เสียหายผมในฐานะพลเมืองไทยย่อมมีสิทธิ์ไป”กล่าวโทษ”บุคคลที่กระทำการอันอาจเข้าข่ายลักษณะละเมิดต่อกฏหมายและผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด
ทนายความในประเทศไทยย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเชิงอุดมการณ์และแนวความคิดเห็นทางในข้อเท็จจริงและข้อกฏหมายแต่ผมยืนยันว่าผมยึดหลักความจริงและความถูกต้องชอบธรรมเป็นที่ตั้งโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ทนายความแจ้งจับทนายความไม่แปลกหรอกครับและทนายความฟ้องทนายความด้วยกันหรือแจ้งจับนักการเมือง,ผู้สื่อข่าวที่หลบหนีไปต่างประเทศนั้นผมก็ย่อมทำได้เพราะว่าการกระทำเป็นความผิดโดยชัดแจ้งด้วยการล่วงละเมิดและจาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐส่วนคนที่ถูกผมแจ้งจับไปแล้วหากตนถูกกระทบสิทธิ์และอ้างกระทำโดยชอบด้วยกฏหมายและกฏหมายเปิดช่องให้จาบจ้วงและดูหมิ่นดูแคลนบุคคลอื่นได้ก็ไปใช้สิทธิปกป้องตนเองได้ตามขบวนการทางกฎหมายด้วยการไปร้องทุกข์หรือยื่นฟ้องผมเป็นคดีต่อศาลได้และหากผมกระทำผิดไปใส่ร้ายและใส่ความพวกคุณก็เท่านั้นเองอย่ามาใช้กฏหมู่กับผมเลย
ค่าของคนอยู่ที่ว่าเรามีจิตใจสูงในความเป็นมนุษย์เพียงใดที่คิดจะกระทำเพื่อชาติและแผ่นดินเกิดมากขนาดไหน&ผมขอยืนยันว่าผมเป็นทนายความที่มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครับ
ด้วยความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนและเพื่อนร่วมชาติทุกท่านการที่เราเป็นคนไทยด้วยกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันย่อมทำได้ภายใต้จิตสำนึกที่ดีแต่เราจะไม่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในชาติไทยโดยเด็ดขาด
“คนอย่างผมไม่รับใช้โจรแน่นอน”
ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ(ทนายหัวใจเพชร)
19 กรกฎาคม 2563