ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #เลือกตั้งท้องถิ่น ! เริ่ม ตุลาคม กังวลโควิดระบาดระลอก2

#เลือกตั้งท้องถิ่น ! เริ่ม ตุลาคม กังวลโควิดระบาดระลอก2

30 June 2020
190   0

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้างบประมาณสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่า ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดเตรียมไว้แล้ว แต่ถ้าท้องถิ่นใดมีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะนำมาใช้แก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ก็สามารถขอจัดสรรงบประมาณปี 2564 มาใช้ได้ โดยจัดทำตามข้อบัญญัติ เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาท้องถิ่นในวาระแรกได้
ไม่เกินวันที่ 16 ส.ค.นี้ ซึ่งจะมีผลให้ใช้งบประมาณได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป แต่หากองค์กรท้องถิ่นใดมีปัญหาเรื่องการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ เพื่อใช้จัดการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยก็มีงบประมาณสนับสนุนให้ในกรณีจำเป็นได้ ดังนั้น งบประมาณสำหรับการเลือกตั้งจึงไม่ใช่ปัญหา แต่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจกำหนดช่วงเวลาเลือกตั้ง คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในการเลือกตั้งจะต้องมีการจัดกิจกรรหาเสียงปราศรัย เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย และพบปะกับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งภาครัฐยังมีความกังวลว่าอาจนำไปสู่การระบาดรอบใหม่  ดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

นายนิพนธ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายฌอน บูรณหิรัญ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจเปิดรับบริจาคจนเป็นปัญหาในปัจจุบัน จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ปรับแก้ไข พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.2487 ว่า เรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของกรมการปกครอง แต่เบื้องต้นทราบว่า กระทรวงมหาดไทย เริ่มแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว เพื่อปรับปรุงให้ทันสถานการณ์รองรับการบริจาคทางออนไลน์