เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สั่งเลือกตั้งใหม่ ! กรุง ศรีวิไล มีลุ้นระทึก

#สั่งเลือกตั้งใหม่ ! กรุง ศรีวิไล มีลุ้นระทึก

30 June 2020
244   0

BREAKING: ศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่ สมุทรปราการ เขต 5 ให้”กรุงศรีวิไล” พ้น ส.ส.

 

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคำพิพากษาในคดีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร้องขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี กกต.แจกใบเหลือง “นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก” ส.ส.เขต 5 จ.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.62

กรณีกล่าวหาให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวนเป็นเงินได้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสงคะแนนให้แก่นายกรุงศรีวิไล เหตุคนใกล้ชิดไปมอบพวงหรีดและเงินใส่ซองช่วยงานศพ 1,000 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่

โดยศาลพิจารณาแล้วพิพากษาให้มีการเลือกตั้งใหม่แทน นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ตามมาตรา 133 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ระบุว่า

“เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่ไม่ได้ความชัดว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา ในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไป โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สําหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลมีคําวินิจฉัย และให้คณะกรรมการดําเนินการให้มีการเลือกต้ังใหม่โดยเร็ว”

ด้าน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. กล่าวว่ากรณีนี้เป็นกรณีศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้นโดยไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนั้นหากนายกรุงศรีวิไล มีคุณสมบัติครบถ้วนก็ยังสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดิมได้ โดยกระบวนการหลังจากนี้ สำนักงาน กกต. จะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนที่ กกต. จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #เลือกตั้งใหม่ #กรุงศรีวิไล #สมุทรปราการ