เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ยกไทยต้นแบบ ! ทูตเนปาลชมเปาะ ยกไทยเป็นต้นแบบในการจัดการโควิด

#ยกไทยต้นแบบ ! ทูตเนปาลชมเปาะ ยกไทยเป็นต้นแบบในการจัดการโควิด

14 June 2020
270   0

วันนี้ (12มิ.ย.63) นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย ชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเนปาลที่มีมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งร่วมยินดีในวาระครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ยืนยันรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสานต่อความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ขอให้เนปาลช่วยดูแลชาวไทยจำนวนมากที่เดินทางไปแสวงบุญที่เนปาลเป็นประจำทุกปี


 
เอกอัครราชทูตเนปาลฯ ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนปาลที่มีความใกล้ชิด โดยเฉพาะในมิติด้านวัฒนธรรมและศาสนา พร้อมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ตลอดมา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า ไทยและเนปาล มีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวระหว่างกันเป็นจำนวนมาก จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากมีสายการบินจากไทยเปิดเที่ยวบินไปยังเมืองลุมพินีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปแสวงบุญและนักท่องเที่ยว
 
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือที่สำคัญร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจ รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ไทยและเนปาลยังสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก พร้อมทั้งสนับสนุนให้เนปาลใช้สิทธิการยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าและโควตา (Duty Free, Quota Free-DFQF) เพื่อกระตุ้นการค้าทวิภาคีและลดปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างกัน ด้านวิชาการ ทั้งสองเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักศึกษาระหว่างกัน พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของสถาบันจากทั้งสองประเทศ
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกัน โดยเอกอัครราชทูตเนปาลฯ ชื่นชมการดำเนินมาตรการของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นที่ยอมรับ ทำให้ไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ เนปาลพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์จากไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศ ด้านรองนายกรัฐมนตรีขอให้ทางเนปาลช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยในเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วย