ข่าวประจำวัน » #ออกทะเล!ตั้งบอร์ดการบินไทยใหม่

#ออกทะเล!ตั้งบอร์ดการบินไทยใหม่

25 May 2020
772   0

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ ตั้งกรรมการบริษัทใหม่ 4 คน ประกอบด้วย1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์2.บุญทักษ์ หวังเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพินิจ พัวพันธ์3.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางปราถนา มงคลกุล4.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นางสาว ศิริกุล เลากัยภัยทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นาย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ เคยนั่งเป็น กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย ในยุคที่นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมานั่งเป็นดีดี 2 ปี 8 เดือน 2 วัน ก่อนจะถูกปลด และพ้นตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมายุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ด้วยข้ออ้างว่าสื่อสารไร้เอกภาพ
โดยในช่วงนั้น การบินไทย ประสบปัญหาขาดทุนหนัก กว่า 2.1 หมื่นล้านบาท เมื่อปี 2551 ตอนนั้นมีหนี้สินต่อทุนสูงถึง 3 เท่ากว่า และต้องดำเนินธุรกิจภายใต้แผนฟื้นฟู ซึ่งดำเนินการด้วยตัวเอง มีการเพิ่มทุนในปี 2553 รวมถึงการจัดหาเครื่องบินใหม่ 52 ลำ ทั้งการซื้อและเช่าระยะยาว เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของการบินไทย ลดต้นทุนน้ำมัน ซึ่งในช่วงที่นายปิยสวัสดิ์ เป็นดีดีการบินไทย ก็สามารถพลิกการขาดทุนจาก 2.1 หมื่นล้านบาท มากำไร 1.4 หมื่นล้านบาทในปี 2553