ข่าวประจำวัน » 2 รมต.ส่อปิ๋ว ! เรืองไกร ร้องสอบสุทิน-ไชยา ถือครองหุ้น หลังรับตำแหน่ง

2 รมต.ส่อปิ๋ว ! เรืองไกร ร้องสอบสุทิน-ไชยา ถือครองหุ้น หลังรับตำแหน่ง

6 November 2023
217   0

เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ’ ร้องกกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ ‘สุทิน คลังแสง-ไชยา พรหมา’ ปมยังถือหุ้น หจก. หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่หรือไม่


สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.orgรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นหนังสือถึง กกต. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ มีเหตุทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีของนายไชยา พบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 นายไชยา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในวันที่ 16 ก.ย. 2566 นางอัญชลี พรหมา ภรรยา ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ กลับแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา ได้รับชำระเงินลงหุ้น เป็นเงิน 300,000 บาท จากนางสาวอธิษฐาน พรหมา บุตรสาว เพื่อชำระเป็นเงินลงหุ้นจากการเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา โดยชำระเป็นเงินสดลงหุ้น 300,000 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว

กรณีดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1-16 ก.ย. 2566 นางอัญชลี ยังคงเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา และยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ตามที่นายไชยา แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ว่ามีเงินลงทุนใน หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา ในนามคู่สมรส หรือไม่ หากนางอัญชลี ยังคงเป็นหุ้นส่วน และผู้จัดการอยู่จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา พรหมา สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

ส่วนกรณีของนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเรืองไกร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 นายสุทิน ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 3 พ.ย. 2566 ที่ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาน มีหุ้นส่วนรวมเป็นมูลค่า 1,200,000 บาท โดยมีนางฉวีวรรณ คลังแสง ภรรยา เป็นหุ้นส่วนอยู่ 1,000,000 บาท และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้วย

ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบโดยเร็วว่า ณ วันที่ 3 พ.ย. 2566 นายสุทิน ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาน จำนวน 1,000,000 บาท ในนามคู่สมรส ซึ่งคิดได้เกินร้อยละ 5 หรือไม่ และคู่สมรสยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่หรือไม่ หากยังคงไว้ จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุทิน คลังแสง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 มีเงื่อนไขยกเว้นไว้ด้วย จึงขอให้ กกต. นำพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาประกอบการพิจารณาด้วย หาก กกต. เห็นว่ารัฐมนตรีทั้งสองราย มีเหตุเข้าข่ายจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนด้วย