ข่าวประจำวัน » #สั่งผ่อนปรนหนี้ ! ธปท.ออกโรง ให้ธนาคารดำเนินการด่วน

#สั่งผ่อนปรนหนี้ ! ธปท.ออกโรง ให้ธนาคารดำเนินการด่วน

26 March 2020
929   0

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโควิต-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ซึ่งธปท.ได้ให้ความสําาคัญกับการให้สถาบันการเงิน ดูแลและให้ความช่วยเหลือ กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควต-19 โดยได้ออกเป็นแนว ปฏิบัติในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงม2 สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ก็มีลูกหนี้ ได้รับความช่วยเหลือ 30,000 รถยคิดเป็นวงเงิน 234,000 ล้านบาท ต่อมาก็ได้ให้ความเช่วยเหลือต่อเนื่อง วงเงินที่ช่วยเหลือไปจึงเพิ่มขึ้น 310,000 นาที โดยสถาบันการเงินก็มีการเตรียมพร้อมมากขึ้น จํานวนลูก หนี้ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และช่วยเหลือทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นเป็น 155,000 ราย แต่จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควต-19 ที่มีการขยายวงกว้างมากขึ้น และส่งผลกระทบไปในหลาย อุตสาหกรรมมากขึ้น ธปท.จึงได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการหามาตรการออกมาช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับ ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป