เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #สั่งปิดด่วน ! ชายแดนไทย-พม่า

#สั่งปิดด่วน ! ชายแดนไทย-พม่า

21 March 2020
81   0


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการชั่วคราว ขณะที่ฝ่ายเมียนมาชิงปิดก่อนก่อนไทย ส่วนสถานการณ์ไวรัสของจังหวัด มีการตรวจหาเชื้อผู้ต้องสงสัย 12 ราย ผลไม่ติดเชื้อแต่อย่างใด


เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเม่ฮ่องสอน / ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่งประกาศของศูนย์สั่งการชายแดน ให้มีการปิดช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ระหว่างไทยกับเมียนมา ทั้ง 5 ช่องทางได้แก่ 1. ช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน , 2. จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องทางบ้านน้ำเพียงดิน หมู่ที่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ฯ
3. จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม ฯ , 4. จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องทางบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ฯ และ 5. จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย ฯ โดยคำสั่งดังกล่าว ได้มีการระงับการเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยการสั่งระงับการเดินทางเข้า-ออก ของไทย ได้ล่าช้ากว่าของเมียนมา 2 วัน โดยทางเมียนมาได้มีการสั่งห้ามคนเข้า-ออกช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ด้าน ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้รายงานว่า มีผู้เข้าข่ายสอบสวนโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563 อ.เมือง เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 3 ราย , อ.ปาย เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 5 ราย , อ.ปางมะผ้า เข้าเกณฑ์ส่งตรวจ LAB 2 ราย , อ.ขุนยวม อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย 0 ราย , อ.แม่สะเรียง 2 ราย รวม 12 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ที่เดินทางจากเขตติดโรคอันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง พำนักอยู่ในพื้นที่ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้แก่ ต่างชาติที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (11 ประเทศ) แบ่งเป็น เขตโรคติดต่ออันตราย 5 ราย , เขตพื้นที่โรคระบาดต่อเนื่อง 10 ราย และแรงงานที่เดินทางกลับจากเขตโรคติดต่ออันตราย (เกาหลี) รวม 17 ราย แบ่งเป็น กลุ่มเฝ้าระวังอาการ ครบ 14 วัน 6 ราย และ กลุ่มเฝ้าระวังยังไม่ครบ 14 วัน 11 ราย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าประชาชนให้ความสนใจและปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการออกนอกบ้านหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเหมือนในห้วงสถานการณ์ปกติ แต่มีเรื่องน่าห่วงคือการเดินทางของประชากรในเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติเดียวกันกับคนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพบว่า ในอดีตเมื่อมีการตรวจเข้มการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางจุดผ่อนปรนต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3ต.ห้วยผา อ.เมือง ฯ มักจะมีการลักลอบเข้าออกตามแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติที่ใช้การลอบเดินเท้าเข้ามา เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยเรื่องดังกล่าวหากในภาวะปัจจุบัน การลักลอบเข้ามาโดยไม่มีการตรวจตราอย่างเข้มงวด อาจจะส่งผลให้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้โดยง่าย

ทศพล / แม่ฮ่องสอน