เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ระวังกองทัพซอมบี้ ! ไพศาลออกโรงเตือน ก่อนจะสาย

#ระวังกองทัพซอมบี้ ! ไพศาลออกโรงเตือน ก่อนจะสาย

21 March 2020
2673   0

ระวังอย่าให้เกิดกองทัพซอมบี้ไล่ล่าพวกขี้เรื้อน!!!!!
1 เมื่อใดที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน เจนล้างมือขาดแคลน ในขณะที่ ยังมีการทำมาหากินกันอย่างเอิกเกริก2 เมื่อใดที่อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขาดแคลน หมอพยาบาลทำงานไม่ได้ โรงพยาบาลทำงานไม่ได้ รับบริจาคอย่างไรก็ยังทำงานไม่ได้ แต่ไม่ยอมเปิดเสรีให้นำเข้ามาใช้3 เมื่อใดที่มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก แต่ ตรวจรักษาไม่ได้
สภาพเช่นนี้ ความคับแค้นใจ ก็จะขึ้นสู่ระดับสูงสุด ความอดทนของประชาชนก็จะสิ้นสุดลง
ผู้ติดเชื้อไวรัสที่เจ็บป่วยทรมาน ก็อาจจะมีสภาพไม่ต่างกับซอมบี้
ถ้า ผู้เจ็บป่วยเหล่านี้ไปไหนพร้อมๆกัน กันก็จะคล้ายเป็นกองทัพซอมบี้
ซอมบี้นี้อาจจะมีทุกสาขาอาชีพ ทั้งทหารตำรวจข้าราชการพลเรือน คนทำงาน แม้กระทั่งพวกIO
กองทัพซอมบี้จะไปหาใคร?
ก็คงไปถามหาพวกขี้เรื้อน ที่สร้างกรรมทำเข็ญให้กับประชาชนนั่นแหละ***
อย่าหาว่าผมไม่เตือนล่วงหน้านะครับ
ผมเตือนให้เลิกทำมาหากิน กับชีวิตและความเจ็บป่วยของประชาชนนับร้อยครั้งแล้ว แต่คนที่มีหูโสโครกก็ไม่ได้ยิน มีตาโสโครกก็มองไม่เห็น

ถ้ามันเกิดขึ้น อย่าคิดว่าจะรับมือกับกองทัพซอมบี้ได้*****
ยังมีเวลาที่พวกขี้เรื้อนจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจอีกไม่เกิน 7 วัน***