ข่าวประจำวัน » #ดร.อาทิตย์ ชี้ทางออก ! การปฏิรูปประเทศของจริง

#ดร.อาทิตย์ ชี้ทางออก ! การปฏิรูปประเทศของจริง

22 January 2020
1299   0

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตประธานรัฐสภาได้โพสข้อความระบุว่า
จีนและรัสเซีย ปฏิรูปประเทศตลอดเวลา โดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับประเทศอื่น

ประเทศไทยก็ควรปฏิรูปให้เหมาะสมกับประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยควรปฏิรูปให้ปกครองโดยระบอบสังคมธรรมาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริง มีพระราชอำนาจในการปกครองบริหาร เหมือนประมุขของประเทศจีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร กล่าวคือ มีประธานาธิบดีแล้ว ก็ยังมีนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้ารัฐบาลด้วย ไม่เป็นเพียงสัญลักษณ์เหมือนที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ใช่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนในอดีต หากแต่นำแนวทางราชประชาสมาสัย สังคมธรรมาธิปไตยมาใช้
Social Dharmacracy
ระบบหลัก จะแบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ
-ฝ่ายคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ดูแลยุทธศาสตร์ชาติ ทหาร ตำรวจ
-ฝ่ายนิติบัญญัติ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายตุลาการ

รายละเอียดยังมีอีกมาก แต่ หลักการใหญ่ น่าจะเหมาะสมและนำประเทศไทยไปสู่ความสงบสันติสุข และเจริญรุ่งเรือง

จีนและรัสเซีย ปฏิรูปประเทศตลอดเวลา โดยปรับให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศได้…

โพสต์โดย Arthit Ourairat เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020