เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปารีณาไม่ผิด ! วิษณุ ยืนยัน ยกตัวแบบ บิ๊กแอ๊ดตัวอย่าง

#ปารีณาไม่ผิด ! วิษณุ ยืนยัน ยกตัวแบบ บิ๊กแอ๊ดตัวอย่าง

10 December 2019
1193   0

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีปัญหาที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าวและไม่ได้สนใจไปอ่านดูเรื่องนี้แต่อย่างใด

เปรียบเหมือนกรณีที่ยึดคืน ที่ดินส.ป.ก. จากนายทุนพื้นที่จังหวัดภาคใต้แล้วนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใหม่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องของ ที่ดินส.ป.ก. นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเป็น ที่ดินส.ป.ก. หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้คืนไปแล้วก็จบ

อย่างไรก็ตาม ที่ดินส.ป.ก. ตอนไปเอามานั้นไม่ผิดเพราะถือครองไม่ได้เมื่อถือครองไม่ได้ก็คืน แต่พื้นที่บางอย่างตอนไปเอามานั้นผิด ดังนั้นเมื่อคืนไปความผิดก็สำเร็จ กฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียหมด เช่นพ.ร.บ.ศุลกากร คดีฟิลิปมอร์ริส เมื่อสำแดงเท็จเป็นความผิดติดคุก แต่เมื่อนำเงินไปจ่ายเสียตามที่ควรจะต้องจ่ายจริงก็จบคดีอาญา แล้วเมื่อทรัพย์สินทางปัญญามีความผิดติดคุกซึ่งถ้าชดใช้เงินเสียได้คดีก็จบ

ปัญหาที่ดินส.ป.ก. และป่าไม้เกิดขึ้นมาหลายคดีแล้ว เป็นเพราะใช้แผนที่กันคนละฉบับ นายวิษณุ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวมีมาตลอดดังนั้นรัฐบาลชุดที่แล้วจึงคิดต้องการทำ วันแม็ป เพราะที่ดินของรัฐที่หน่วยงานต่างๆดูแลรักษาอยู่นั้นมีจำนวนมาก และแต่ละหน่วยงานก็ใช้สเกลแผนที่คนละฉบับ ต่างคนต่างทำ ยังไม่สามารถรวมกันทำได้ จึงเป็นปัญหามาก

ดังนั้นในสมัยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร ตนเองเป็นคนเสนอขอมติคณะรัฐมนตรีว่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดขอให้แจ้งไปยังกรมที่ดินแล้วสลักหลังไว้บนโฉนดคู่ฉบับด้วยเพื่อเทียบกันภายหลัง แต่ไม่ทราบว่าจนถึงปัจจุบันยังมีการแจ้งกรมที่ดินกันอยู่หรือไม่

เมื่อถามว่า รัฐบาลใช้ช่องทางส.ป.ก. ช่วยเหลือน.ส. ปารีณา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามกฎหมายระบุว่าเป็นที่ที่ถูกซื้อมาแล้วก็ต้องคืน ถือเป็นบทลงโทษของคนที่ซื้อมา โดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว และเป็นบทลงโทษที่ ดีกว่าบทลงโทษทางอาญา ที่จะต้องถูกปรับ

อย่างไรก็ตามเรื่องวันแม็ป นั้นถึงอย่างไรก็ต้องมีวันสำเร็จแต่ต้องใช้เวลา เพราะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่กฎหมายเพิ่งออกมาเป็นผู้รับไปรับผิดชอบ ซึ่งจากเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม เมื่อถามย้ำว่าจะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ ตอบไม่ถูก