เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ปารีณาไม่ผิด ! ธรรมนัส ไม่จับ อ้างครองที่ดินมาก่อน สปก.เฉย

#ปารีณาไม่ผิด ! ธรรมนัส ไม่จับ อ้างครองที่ดินมาก่อน สปก.เฉย

7 December 2019
1240   0

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ยึดที่ดินเขาสนฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า น.ส.ปารีณา ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 6 ธ.ค.2562 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เรื่อง ขอส่งคืนพื้นที่ตาม ภ.บ.ท.5 เพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร โดยสิ่งที่แนบมาด้วยคือ ภ.บ.ท.5 จำนวน 29 แปลง สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

โดยเนื้อหาของหนังสือฯแจ้งว่า ด้วยข้าพเจ้า น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้ใช้ประโยชน์ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณ หมู่ 6 ตำบลรางบัว จังหวัดราชบุรี ข้าพเจ้าได้ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) จำนวน 29 แปลง ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขต ส.ป.ก. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอคืนพื้นที่ ตาม ภ.บ.ท.5 ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยข้าพเจ้าและ/หรือบุคคลในครอบครัว ขอสงวนใช้สิทธิเป็นอันดับแรกตามกฎหมาย และยินดีเข้าให้ถ้อยคำและให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกประการ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวด้วยว่า การเข้ายึดพื้นที่ดินเแปลงนี้ได้ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น หากเข้าข่ายมีเจตนาไม่คืนพื้นที่คืนรัฐก็สามารถใช้อำนาจมาตรา 44 ได้ทันที ยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติ และกรณีนี้ไม่เหมือนกับที่ดินแม่ของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งมันจบไปแล้ว

ส่วนก่อนหน้านี้ที่ได้รับรายงาน 1,706 ไร่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับ ส.ป.ก. ซึ่งได้ทำการรังวัด ซึ่งเฉพาะพื้นที่ของส.ป.ก. พบว่ามีทั้งสิ้น 678 ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ ซึ่งในจำนวน 46 กว่าไร่ ได้ยึดคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะนำที่ดินในเขต ส.ป.ก. กระจายให้กับเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินและมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตัวจริง ไม่เกินรายละ 50 ไร่ ตามความเหมาะสม ซึ่งมีบางส่วนจัดสรรให้ชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้ว