เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #โอ้ละพ่อปลดล๊อคกัญชา ! กัญชง พ้นยาเสพติด ปรุงอาหารได้

#โอ้ละพ่อปลดล๊อคกัญชา ! กัญชง พ้นยาเสพติด ปรุงอาหารได้

2 December 2019
1764   0

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดล็อก การใช้ประโยชน์สารสำคัญในกัญชงกัญชาพ้นยาเสพติด

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยสาระสำคัญของการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ของกัญชา กัญชง โดยคร่าว

• 1.สาร CBD (pure 99%) จากกัญชา และกัญชง ถูกยกเว้นไม่เป็นยาเสพติด สามารถนำไปผสมในอาหาร เครื่องสำอาง ได้

• 2.สารสกัด (crude extract) ที่มี THC ปน ไม่เกิน 0.2% สามารถเป็นยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้

• 3.และข้อยกเว้นอื่นๆ รายละเอียดตามประกาศฯ ทั้งนี้ จำหน่ายได้ภายในประเทศเท่านั้น มีระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 27 สิงหาคม 2562

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลังรังสิต ระบุว่า ปัญหา คือ สะกัดสาร CBD บริสุทธิ์ 99% และ THC ไม่เกิน 0.2% ยากมากและ แพงมาก ยังหาพันธุ์กัญชา และกัญชงที่ดีที่สุดไม่ได้ ที่รังสิตสะกัดได้ต้นทุนสูงมาก