ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ปลื้มลุงตู่ ! ดุสิตโพลชี้ชอบแจกเงินเก่ง จนแก้จนดีขึ้น

#ปลื้มลุงตู่ ! ดุสิตโพลชี้ชอบแจกเงินเก่ง จนแก้จนดีขึ้น

1 December 2019
1117   0

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ คนปลื้มรัฐบาล แก้จนดีขึ้น

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในหัวข้อดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 จากประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562เมื่อเทียบระหว่างเดือนตุลาคม กับ พฤศจิกายนประเด็นที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ผลงานของรัฐบาล ดีขึ้น จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน ,การบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ดีขึ้น จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน ,ผลงานของนายกรัฐมนตรี ดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน การแก้ปัญหาความยากจน ดีขึ้น จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ประเด็นที่แย่ลง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน ,ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ประชาชนได้รับรู้ ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน ,จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน ,การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวม ลดลงจาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน

การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.43 คะแนน ,ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน ,การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน

สภาพของสังคมโดยรวม ลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน ,ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ลดลงจาก 4.36 เหลือ 3.99 คะแนน