เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ชักทะแม่ง ! ส.ป.ก. ไม่ดำเนินคดีรุกที่ป่าปารีณา เพราะเหตุนี้

#ชักทะแม่ง ! ส.ป.ก. ไม่ดำเนินคดีรุกที่ป่าปารีณา เพราะเหตุนี้

26 November 2019
689   0

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพี่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. แถลงว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้เดินทางมาพบและยื่นหนังสือขอให้สอบเขตที่ดินส.ป.ก.ใหม่

ทั้งนี้ กรณีที่ดินของ น.ส.ปารีณา เป็นพื้นที่ติดแปลง พื้นที่มีการทำกินก่อนการโอนพื้นที่จากกรมป่าไม้มาให้ส.ป.ก.แล้วติดผู้ทำกินมาด้วย จึงเรียกว่าพื้นที่ติดแปลง ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีเกษตรกรอีกประมาณ 40-50 ราย ไม่ได้มีเพียงของส.ส.ปารีณา จึงไม่ต่างกับชาวบ้านหรือเกษตรกรรายอื่นๆในบริเวณนั้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดสรรหรือรังวัด

ดังนั้น ส.ป.ก.คงไม่สามารถดำเนินคดีใดๆกับผู้ถือครอง เพราะไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้ทำกิน แต่ต้องคุยกับ นส.ปารีณา อีกครั้ง ว่ายอมรับหลักการให้รังวัดและจัดสรรพื้นที่ใหม่ หรือยอมรับการเข้าระบบบนที่ดินของส.ป.ก.หรือไม่ ถ้าขัดขืนไม่ทำตามกฎหมายส.ป.ก. ส.ป.ก.จะดำเนินการได้เพียงโทษจำคุก 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การรังวัดที่ดิน ตรวจสอบแนวเขตส.ป.ก.ใหม่ นส.ปารีณา ต้องรับเงื่อนไขว่าสามารถถือครอง หรือทำกินบนที่ดิน ส.ป.ก.ได้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย และต้องดูคุณสมบัติของผู้ที่จะทำกินด้วย ถ้าส.ส.ปารีณาต้องการ 50 ไร่ตามสิทธิที่ ส.ป.ก.สามารถจัดสรรได้ แต่ต้องมาดูคุณสมบัติว่าเป็นเกษตรกรหรือไม่

อนึ่ง สำหรับคดีนี้ทาง สปก. ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมวางขอบเขตที่ชัดเจน ได้แก่ คณะทำงานหลักคือกรมป่าไม้ และส.ป.ก. เมื่อคณะกรรมการฯ ทำงานเสร็จ มีความชัดเจนจะแถลงชี้แจงรายละเอียดให้กับสาธารณชนทราบข้อมูล ที่ผ่านมายังไม่อยากพูดอะไร เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในหลายอย่าง และส.ป.ก.ยืนยันไม่ได้ดำเนินการเฉพาะของส.ส.ปารีณา ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงในทุกพื้นที่ของส.ป.ก.