ข่าวประจำวัน » #จีนประณามนักการเมืองไทย

#จีนประณามนักการเมืองไทย

12 October 2019
795   0

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนาได้โพสเฟสบุ๊คถึงกรณีจีนประณามนักการเมืองไทยไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ว่า

การที่จีนประณามนักการเมืองไทย สนับสนุนการแบ่งแยก สนับสนุนเปลี่ยนการปกครอง อันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกง อย่างเปิดเผยต่อสังคมโลก เป็นการกระทำผิดกฎบัตรข้อตกลงระหว่างประเทศ ละเมิดความสัมพันธ์ ประกอบกับผิดต่อกฎหมายพรรคการเมือง คุณสมบัติของนักการเมือง

เริ่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ที่กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการค้าขาย การลงทุน การท่องเที่ยว ที่จีนสนับสนุนการลงทุนในไทย รัฐบาลไทยจึงมีหน้าที่แสดงท่าทีให้ชัดเจน ในการดำเนินการทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้จีนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นมั่นคงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ล่าสุดในวันชาติจีน ประธานาธิบดี “สี จิ้นผิง” ถวายรัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยคุณูปการมหาศาลที่ทรงมีต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่าง 2 ประเทศ ในโอกาสสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 70 ปี

ถวายเหรียญอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมิตราภรณ์ อันเป็นเหรียญมิตรภาพ เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับชาวต่างชาติที่รัฐบาลจีนมอบให้ ด้วยคุณูปการมหาศาลที่ทรงมีต่อการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้องมหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่ง เพื่อยกย่องยึดถือความสัมพันธ์บ้านพี่ เมืองน้อง ที่มีความสัมพันธ์อันดีมานับร้อยปี

 

ประกอบกับไทยอยู่ในฐานะประธานอาเซียน ที่ทำหน้าที่ผสานทุกประเทศ ให้เกิดความสามัคคี เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันทั้งเอเซีย ให้เกิดความมั่นคง มิให้แทรกแซงกิจการภายใน แบ่งแยก ทำลาย ชาติหนึ่งชาติใด

การแถลงการณ์ของรัฐบาลไทย การดำเนินการตามกฎหมายกับพรรคการเมือง นักการเมือง จึงมีความสำคัญอันยิ่งยวด เพื่อความสงบสุข ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ อันจะแสดงถึงเจตนารมณ์ของไทย ที่ยึดความสัมพันธ์ไทย-จีน ให้กลับฟื้นคืนขึ้นมา และเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศในอาเซียน

“ การเมืองมันมีเวลาของมัน เมื่อเวลามาถึง จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง “

ดร.เทอดศักดื์ เจียมกิจวัฒนา
11 ตุลาคม 2562

สำนักข่าววิหคนิวส์