เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ กระตุ้นเศรษฐกิจง่ายนิดเดียว

ดร.เทอดศักดิ์ ชี้ กระตุ้นเศรษฐกิจง่ายนิดเดียว

2 October 2019
1224   0

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเมือง การปกครอง ได้โพสข้อความระบุว่า ขั้นตอนกระบวนการทางวิศัยทัศน์ ได้ขยับมาดีขึ้นตามลำดับ หลังจากคะแนนิยมในเดือนสิงหาคมติดลบติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว การแสดงวิศัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ pm 2.5 และการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมจากงบฉุกเฉิน การเตรียมพร้อมรับน้ำท่วมในกทม. การลงพื้นที่ในกรุงเทพ(เทศกาลกินเจ) ได้ดำเนินการมาถูกต้องแล้ว

การออกโครงการแจกเงินฟรีคนละ1พัน ในโครงการแรกและโครงการที่ 2 จะให้ 100 บาท เที่ยวทั่วไทยนั้น เพื่อล่อให้คนไปท่องเที่ยวในราคาถูก หวังคนชั้นกลางมาจับจ่าย เป็นหลักคิดพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ที่จะต้องดีขึ้นตามเวลาของมันเอง จึงไม่สามารถจะเห็นผลเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้

แต่ก็ได้เห็นเจตนาว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ามีความจริงจัง ในการแก้ไขปัญหา แม้จะแก้ไม่ถูกทางเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ถูกตำหนิจากสังคมในวงกว้าง สะท้อนสติปัญญาของผู้บริหารประเทศก็ตาม “ยิ่งแจกยิ่งพังความเชื่อมั้นยิ่งลด”

การจะกระตุ้นเศรษฐกิจง่ายนิดเดียวในเชิงยุทธศาตร์ทางการเมือง การปกครอง ในขณะเกิดสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ มีหลักวิธิการแก้ไขที่ไม่ยาก เร่ิมต้นจากวิศัยทัศน์ คือ ประกาศยกเลิกธบัตร ชนิดต่างๆ ทะยอยทีละชนิด เพื่อให้นักการเมือง นักโกงเมือง นักค้ายาเสพติด ผู้ค้าของผิดกฎหมาย ผู้ก่อการร้าย และประชาชนทั้งประเทศนำเงินสดเป็นธนบัตรเก่ามาแลกธนบัตรใหม่ อันจะทำให้เห็นเม็ดเงินที่จะเกิดการเคลื่อนไหว แปรผันเป็นการหลีกเลี่ยงด้วยการหันไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทองคำ บ้าน รถ ฯลฯ อีกส่วนหนึ่งจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จะเกิดการลงทุนโดยอัตโนมัติ

อีกประการหนึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ทั้งนอกในประเทศ ก็เพียงแต่รัฐบาล ออกโครงการ

มหัศจรรย์เมืองไทย ด้วยการขอความร่วมมือจาก โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ร่วมลดราคาห้องพัก สินค้า อาหาร สายการบิน รถทัวร์ ในราคาพิเศษ ตั้งแต่ 30-50% โดยมอบให้กระทรวงท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพ สนับสนุนงบประมาณไปสนับสนุนสายการบินของไทย รถโดยสารข้ามจังหวัด ให้ลดค่าตั๋วเดินทางจากต่างชาติเข้ามาไทย ในราคาถูก แล้วไปขอความร่วมมือจากผู้นำประเทศต่างๆ เช่น จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น ฯลฯ ให้สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และรับเรื่องแก้ไขข้อบกพร่องมาทำการปรับปรุง การท่องเที่ยวก็จะกระเตื้องขึ้น ทั้งนอกและในประเทศ ในฤดูการท่องเที่ยว เพราะรายได้หลักของไทยคือ “การท่องเที่ยว”

และสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับ จังหวัด อำเภอ หาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเดิม เช่น ถ้ำผีแมน ถ้ำปลา เส้นทางทหารญี่ปุ่น (โกโบริ) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ้ำขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น อันจะได้พัฒนาถึงสินค้าตามโครงการพระราชดำริของพระพันปีหลวงได้ทำไว้ จะถูกพัฒนาเป็นสิ่งของชุมชน ที่ทำด้วยมือ จะถูกนำมาจำหน่ายอย่างยั่งยืน ที่ให้ภาครัฐจัดสถานที่จำหน่ายตาม ถนนสายสำคัญๆ หรือในแหล่งท่องเที่ยว

ส่วนปัญหาการเมืองที่ต้องดึงเวลาผ่านงบประมาณประจำปีมา เพื่อเสียงในสภาไม่เพียงพอในการผ่านงบประมาณนั้น ก็ควรเดิน 2 ยุทธการ ที่จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการ เชิงการรุกทางยุทธวิธี ที่จะมีผู้ส่งสารไปให้ จากนั้น พรรคเล็ก พรรคน้อย ขนาดกลาง จะเคลื่อนตัวเกิดการแปรพรรคเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ พรรคที่แตกไปจะมีความชอบธรรมในการเดินกลับมา เข้าเป็นพรรคร่วมอย่างเป็นทางการ

การให้สัมพันธ์ ทองนุวัฒน์ ไปประสานงานกับพรรคเล็ก ที่แตกออกไปนั้น เป็นหลักคิดพื้นฐาน แต่จะยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะต้องเริ่มเปิด 2 ยุทธการก่อน จึงจะสามารถดำเนินเดินไปได้อย่างถูกต้อง

การเดินหลักภาระกิจนั้น เมื่อทำการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในภาคอิสาน และภาคอื่นๆได้แล้ว ควรนำครม.และ สส.พรรคร่วม เดินทางไปพื้นที่ ช่วยกันนำเงินแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนทุกคน ผู้นำควรไปพบกับผู้ป่วยติดเตียง เด็ก คนชรา ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากบ้าน เพื่อรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลได้ อันจะสร้างภาพลักษณ์ในเชิงการบริหารให้ดีขึ้น ทะยอยเดินทางให้ครบทุกจังหวัด แบ่งงานให้ครม.เข้าพื้นที่เป้าหมายพร้อมๆกันให้ทั่วถึง นำหน่วยแพทย์อาสา จิตอาสา ทหาร ดารา นักร้อง นักแสดง เข้าไปช่วยเหลือตามขั้นตอนปฏิบัติ จะกระตุ้นแรงสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศ

ในเชิงการประชาสัมพันธ์นั้น ไม่ควรใช้วิธีการสัมภาษณ์ แต่ควรใช้วิธีการแสดงวิศัยทัศน์สั้นๆ 5-7 นาที ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อของรัฐ อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อสื่อสารถึงผู้รับสื่ออย่างมีนัยยะ และเป้าหมาย การจะให้การสื่อสารมีคุณภาพ ต้อง ไม่พูดพร่ำเพรื่อ บ่อยครั้ง แต่ควรสื่อสารโดยตรงถึงผู้รับสื่อ จะทำให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ไม่มีผู้นำชาติไหนในโลกที่พูดออกสื่อทุกวันด้วยการสัมภาษณ์ แต่จะใช้การสื่อสารโดยตรงถึงผู้รับสื่อ เช่น ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกา จะใช้ ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสาร

เครื่องมือสื่อสารก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกมาพูดเสมอไป อาจสื่อสารด้วยตัวหนังสือ เชิงนัยยะ ไม่จำเป็นต้องยาวมาก จะทำให้ผู้รับสื่อมองเห็นถึงวิศัยทัศน์ของผู้นำ อันจะมีผลต่อความเชื่อมั้นต่อผู้นำประเทศ โดยอัตโนมัติ

สิ่งเหล่านี้คือหลักการบริหาร 3 ประการคือ วิศัยทัศน์ ภาระกิจ และประชาสัมพันธ์ หากทำสำเร็จ จะค่อยๆสร้างความเชื่อมั้นจากประชาชนให้ดีขึ้น ในภาระกิจเหล่านี้มีขอบเขตแห่งเวลาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เพราะการเมืองมันมีเวลาของมัน ปัญหาทั้งนอกสภาและในสภาจะแก้ไขไปได้ถึงชั้นอภิปรายงบประมาณ ที่จะมีเสียงเพียงพอในการสนับสนุนได้ไม่ยากนัก ขอให้โชคดี

ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำ  เพราะกิจที่จะทำ คำที่จะพูด ทุกอย่างล้วนสำเร็จมาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทำจึงช่วยให้ บุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร  หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง “

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

ดร.เทอศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา

2 ตุลาคม 2552