ข่าวประจำวัน » #ตำรวจสะเทือน!!ยศตั้งแต่ ‘ด.ต.-พล.ต.ต.’ ลาออกเกือบ 1,000 นาย

#ตำรวจสะเทือน!!ยศตั้งแต่ ‘ด.ต.-พล.ต.ต.’ ลาออกเกือบ 1,000 นาย

1 October 2019
943   0

วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ โดยในคำสั่งมีเนื้อหาระบุว่า “ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563)

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) มาตรา 74 และมาตรา 99 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 480/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จึงอนุญาตให้ข้าราชการดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นตันไป สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562″

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 20 (งบประมาณ พ.ศ.2563) แนบท้ายคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 552/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 933 นายมีตั้งแต่ระดับ “ดาบตำรวจ (ด.ต.)” ไปจนถึง พันตำรวจเอก (พ.ต.อ.) และระดับพลตำรวจตรี (พล.ต.ต.) 2 นาย คือ พล.ต.ต.ณัฐแก้ว เมตตามิตรพงศ์ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ประสานงานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี) และ พล.ต.ต.สุจินต์ มีกะจิตต์ รอง ผบก.กต.7จต.

 

Cr.แนวหน้า

สำนักข่าววิหคนิวส์