ข่าวประจำวัน » #รอลงโทษจำคุก 1 ปี! ศาลฎีกาฯฟัน ส.อบจ. สตูล ให้พ้นทันที ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ 3 ครั้ง

#รอลงโทษจำคุก 1 ปี! ศาลฎีกาฯฟัน ส.อบจ. สตูล ให้พ้นทันที ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ 3 ครั้ง

6 September 2019
572   0

ศาลฎีกาฯฟัน ‘ยำมาฮาร โอสถาน’ ส.อบจ. สตูล ยื่นบัญชีฯเท็จ 3 ครั้ง ไม่แสดงเงินฝาก เงินกู้ ป.ป.ช. ให้พ้นตำแหน่งทันที จำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2562 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาว่า นายยำมาฮาร โอสถาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล มีความผิด คดีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1 และกรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32 และมาตรา 33 ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนับแต่วันที่ 25 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 17 วรรคสอง และห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 23 เม.ย.2562ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคหนึ่ง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาทไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2551 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2555 ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2555 และยังดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงปัจจุบัน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2557 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่ 25 ก.พ.2562

ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่แสดงรายการเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,754,604.38 บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา อบจ.สตูล ครั้งที่ 1 ไม่แสดงรายการเงินกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,672,429.68 บาท และเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2 บัญชี จำนวน 176,274.97 บาท และจำนวน 88,020.43 บาท ตามลำดับ และผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิก สภา อบจ. สตูล ครั้งที่ 2 โดยไม่แสดงรายการเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสตูล จำนวน 1,104.94 บาท (คดีหมายเลขแดงที่ อม.91/2562 วันที่ 23 เม.ย.2562)

Cr.สำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าววิหคนิวส์