ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #”จุรินทร์” เคาะประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 4 บาทต่อ กก. ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

#”จุรินทร์” เคาะประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 4 บาทต่อ กก. ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

8 August 2019
589   0

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการตามน้ำมันทั้งระบบ ที่รัฐสภาแห่งใหม่เกียกกาย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คน ทั้งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในและกรมที่เกี่ยวข้อง ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และตัวแทนเกษตรกร ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้กล่าวสรุปผลการประชุม ได้ระดมทุกฝ่าายมาหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์มของรัฐบาลโดยแบ่งรายละเอียดนั้น จะกำหนดรายได้ประกันที่กิโลกรัมละ 4 บาท ที่น้ำมัน 18% โดยจัดประกันรายได้ให้ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ในเรื่องของการคิดคำนวณส่วนต่างที่จะโอนผ่านบัญชีของธนาคาร ธกส.โอนให้เกษตรกรนั้น คิดคำนวณจากรายได้ที่ประกันกิโลละ 4 บาท ลบด้วยราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่กำหนดโดยส่วนต่างนี้จะโอนเข้าบัญชีให้เกษตรกรทันที

ทั้งนี้ การคำนวณราคาตลาดเพื่อเอาไปรวมกับ 4 บาทนั้น ก็จะคำนวณทุก 15 วันและจะมีอนุกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเป็นผู้คำนวณ ส่วนในเรื่องของการโอนเงินส่วนต่างนั้นจะโอนให้ปีละ 4 ครั้งหรือที่เรียกว่าจะโอนให้ทุก 3 เดือน ขณะเดียวกัน เห็นด้วยตรงกันว่า มาตรการตามจนยืนเป็นเรื่องจำเป็น โดยเฉพาะคนที่จะเป็นรูปธรรมในการทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นได้ คือต้องมีพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันเกิดขึ้น

Cr.innnews

สำนักข่าววิหคนิวส์