ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ขู่..! จะดำเนินคดีกับ.กกต.กรณีไม่ดำเนินการเลือกตั้ง.สส.ถามว่า.กกต.ผิดกฏหมายอย่างไร..?

#ขู่..! จะดำเนินคดีกับ.กกต.กรณีไม่ดำเนินการเลือกตั้ง.สส.ถามว่า.กกต.ผิดกฏหมายอย่างไร..?

12 January 2019
62   0

ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ(ทนายหัวใจเพชร) ได้โพสข้อความระบุว่า การบังคับใช้กฏหมายและการตีความกฏหมายเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฏหมายนั้นจะต้องดูโดยละเอียดหาใช่ว่าจะไปขู่องค์กรอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่และกระทำตามกฏหมาย
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง.สส.นั้นตามหลักการเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการที่พระองค์ท่านจะลงพระปรมาภิไธยตามร่างพระราชกฤษฎีกาที่รัฐบาลทูลเกล้าและพระราชทานพระบรมราชโองการให้แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันตราบใดยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษาก็ยังถือไม่ได้ว่ามีการพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง.สส.แต่อย่างใด
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร(สส)จะต้องออกพระราชกฤษฎีกาตามความในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้จะไปบังคับให้.กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง.สส.โดยที่ยังไม่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง.สส.ไม่ได้เพราะว่า.กกต.ไม่มีอำนาจที่จะไปกำหนดวันเลือกตั้งตราบใดที่ยังไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง.สส.
การที่ออกมาเรียกร้องไม่ให้เลื่อนการเลือกตั้งและไปอ้างความชอบธรรมด้วยเหตุผลนานานัปการโดยข่มขู่ว่าจะไปดำเนินคดีกับ.กกต.นั้นผมว่าเป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างมากที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวยังไม่มีเข้าใจในการตรากฏหมายและการบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทยดีพอ
การเลื่อนการเลือกตั้งจะไปเลื่อนได้อย่างไร..!เพราะว่ายังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง.สส.และการกำหนดระยะเวลาไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน150วันเป็นกรอบที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เท่านั้น
เมื่อมีพระราชโองการให้จัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นพระราชพิธีมหามงคลของชาติไทยที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ในการเฉลิมฉลองพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10ที่ประชาชนชาวไทยทุกคนให้การรอคอยวันนี้มาตั้งนาน(ส่วนบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่จะมีการแก้ไขปัญหาด้วยรัฐบาลที่สมควรว่าจะดำเนินการอย่างไร)
นักเลือกตั้ง…?(การเมือง)รอคอยการเลือกตั้งมาเป็นเวลา4-5ปียังรอได้และถ้าหากเทียบกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะมีขึ้นในวันที่4-6พฤษภาคม2562เราต้องยอมรับว่าพระราชพิธีมีความสำคัญมากยิ่งกว่าการเลือกตั้ง.สส.หลายหมื่นเท่าในการที่ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปี2562 เราพี่น้องชาวไทยจงมาร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจะดีกว่านะครับ(หยุดคิดและสร้างข้อพิพาทให้เกิดขึ้นเถอะครับ)
ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยความปรารถนาดีครับ
คิดดี พูดดี ทำดี

สำนักข่าววิหคนิวส์