ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #จบข่าว!’สมชาย’กางบันทึกการประชุมยันกรอบ 150 วันไม่นับรวมถึงประกาศผลการเลือกตั้ง

#จบข่าว!’สมชาย’กางบันทึกการประชุมยันกรอบ 150 วันไม่นับรวมถึงประกาศผลการเลือกตั้ง

11 January 2019
94   0

11 ม.ค.62 – นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัตแห่งชาติ (สนช.) โพสต์เอกสารบันทึกการประชุม พร้อมข้อความระบุว่า “กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพูดแล้วพูดอีก ว่า 150 วันตามรัฐธรรมนูญ2560 คือนับถึงวันเลือกตั้งเสร็จสิ้น มิใช่หมายรวมไปไกลถึงจนต้องนับคะแนนเสร็จและรับรองสสจนครบ อย่างที่บางคนพยายามลากให้คนสับสนไป

ขอทีเถอะครับ นักกฎหมายย่อมตีความกฎหมายตรงไปตรงมา ทั้งตัวบทและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศชาติ้เดินหน้าไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

อย่าตะแบงตีหรือเลือกเฉพาะส่วนทำให้สังคมสับสนเลยครับ
พี่ศรีธนนชัยทั้งหลาย

เพราะกรธเขาอธิบายชัดเจนพร้อมแนบเอกสารมาขนาดนี้แล้วครับ

@คำว่า “ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว” ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 หมายถึงอะไร ?

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดแล้วและกรรมการการเลือกตั้งชุดที่แล้วก็เคยหารือมายังกรธ.มาแล้ว โดยกรธ.มีหนังสือตอบไปดังที่ปรากฏนี้และมีบันทึกการประชุมของกรธ.เรื่องดังกล่าวดังเอกสารตามที่ปรากฏนี้

หมายเหตุ เอกสาร 22-23 หมายถึงเอกสารสองแผ่นหลังซึ่งอนุตรวจฯได้รับรองแล้ว เลขหน้าจึงเคลื่อนไปจากเดิม”

Cr.thaipost

สำนักข่าววิหคนิวส์