ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดครึ่งปี 1 ก.ค.ให้หยุดวันอาสาฬหฯ แทนเข้าพรรษา

#แบงก์ชาติยกเลิกวันหยุดครึ่งปี 1 ก.ค.ให้หยุดวันอาสาฬหฯ แทนเข้าพรรษา

30 June 2019
1208   0


เป็นที่ทราบทั่วกันว่าในแต่ละปี สถาบันทางการเงินทุกสถาบันจะมีการหยุดภาคครึ่งปี ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อให้สถาบันทางการเงินได้มีเวลาดำเนินการปิดงวดบัญชีในครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม จากการประกาศวันหยุดของสถาบันทางการเงิน ประจำปี 2562 ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น ได้ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม)
เนื่องจากปัจจุบันสถาบันทางการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันทางการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรกำหนดให้วันอาสาฬบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนตามความเห็นของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นวันหยุดทำการแทนวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ การยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี 1 กรกฎาคม จะเริ่มตั้งแต่ 2562 เป็นต้นไป