ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ศรีสุวรรณ จี้ !!รฟม.รื้อถอนบันไดขึ้น-ลงรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีน้ำเงินที่ผิดกฎหมายทิ้ง

#ศรีสุวรรณ จี้ !!รฟม.รื้อถอนบันไดขึ้น-ลงรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีน้ำเงินที่ผิดกฎหมายทิ้ง

23 December 2018
131   0

นายศรีสุวรรณ จรรยา
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ออกแถลงการณ์ ขอเรียกร้องให้ รฟม.รื้อถอนบันไดขึ้น-ลงรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีน้ำเงินที่ผิดกฎหมายทิ้ง

ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแคนั้น จากการตรวจสอบบริเวณบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสาย ปรากฏว่า มีการใช้พื้นที่ทางเท้าก่อสร้างจนแทบจะเต็มพื้นที่ ทำให้ชาวบ้าน-คนพิการใช้ทางเท้าแทบไม่ได้หรือไม่สะดวก เป็นการรอนสิทธิของผู้ใช้ทางเท้าอย่างน่าเกลียด บางจุดทางเท้าเหลือพื้นที่เพียง 50-80 ซม. คนเดินสวนกันแทบไม่ได้ แถมบางจุดมีเสาไฟฟ้า ป้ายจราจร หรือ Street Furniture ขวางเต็มพื้นที่ไปหมด ไม่มีความเป็น Universal Design เลยแต่อย่างใด เป็นการออกแบบ-ก่อสร้างที่เอาสะดวกในงานของ รฟม. เป็นที่ตั้ง โดยไม่สนใจสิทธิของคนใช้ทางเท้าหรือคนยากคนจนที่ไม่มีเงินซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้าแต่อย่างใด

การก่อสร้างบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าต่าง ๆ ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า รฟม. ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548, กฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2555 และกฎกระทรวง กําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.2556 ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ทางเดินเท้าต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงขอเรียกร้องให้ รฟม. ดำเนินการตรวจสอบ รื้อถอนหรือทุบทิ้งบันไดขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้า ลิฟท์ ตอม่อและทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่าง ๆ ของรถไฟฟ้าแต่ละสถานีที่มีความกว้างของทางเท้าไม่ถึง 1.50 เมตรหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายทิ้งให้หมด หรือต้องเร่งรีบเจรจาซื้อที่ดินของเอกชนข้างเคียงสถานีรถไฟฟ้าเพื่อขยายความกว้างของทางเท้าให้ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรต่อไปโดยเร็วภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการใดๆ สมาคมฯจำเป็นที่จะต้องนำความขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาตามคำเรียกร้องนี้ต่อไป

สำนักข่าววิหคนิวส์