เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง250สมาชิกวุฒิสภา

#โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง250สมาชิกวุฒิสภา

14 May 2019
1872   0


14 พ.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้

Cr.naewna

สำนักข่าววิหคนิวส์