ข่าวประจำวัน » #หญิงหน่อย มั่นใจมากประชาชนรอพรรคเพื่อไทยกวาดเรียบ

#หญิงหน่อย มั่นใจมากประชาชนรอพรรคเพื่อไทยกวาดเรียบ

2 December 2018
89   0

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า พรรคเพื่อไทย ทราบดีว่าจะต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐ ใช้อำนาจเงินอย่างไร  ดังนั้นผู้มีอำนาจรัฐ จะทำอะไรเอาที่สบายใจ เอาให้เต็มที่ พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองกับประชาชน การเลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียว และการนับคะแนนด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม

อาจจะไม่ได้บุคคลที่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชน แม้จะชนะการเลือกตั้งก็ตาม ดังนั้นเมื่อกลไกเกิดความบิดเบือน ประชาชนจึงต้องใช้สติปัญญาในการกาบัตรอย่างมียุทธศาสตร์ ต้องคิดว่าจะเลือกใครและให้ใครเข้ามาทำงาน ซึ่งเชื่อว่าท้ายที่สุดจะเหลือคนแค่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ และคนที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

“ประชาชนต้องใช้พละกำลัง ออกไปกาบัตรให้มากที่สุด โดยกาบัตร อย่างมียุทธศาสตร์ ซึ่งหาก ไม่สนับสนุนผู้มีอำนาจชุดปัจจุบัน หรือผู้มีอำนาจชุดปัจจุบันทำงานอยู่และไม่มีความสุข ขอให้พิจารณาและตัดสินใจ ในกาอย่างมียุทธศาสตร์

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่ากรณีที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายขอให้กรรมการองค์กรอิสระกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงกรรมการยุทธศาสตร์ชาติสบายใจเรื่องการแก้ไข กฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้น เจตนาที่ต้องการทำให้การเมืองเกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ที่ร่างกฎหมายไว้ตรงไหนที่ตอบโจทย์ และปฏิรูป ให้ประเทศโปร่งใสได้มากขึ้น เพราะแม้จะมีกฎหมายแล้วยังต้องแก้ไข ให้หลายๆตำแหน่งไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แม้แต่คนที่มาเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องดูแลงบประมาณต่อเนื่องถึง 20 ปีไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่ให้นักการเมือง เท่านั้นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

“เป็นอะไรที่ต้องตั้งคำถามกลับว่าการดำเนินการแบบนี้จะให้เกิดความมั่นใจ ในอนาคตของประเทศได้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตที่บอกว่าประเทศ จะไร้การคอรัปชั่น เริ่มต้นแค่ด่านแรก ที่จะให้แสดงความจริงใจในการแสดงบัญชีทรัพย์สิน ผู้มีอำนาจทั้งหลายก็ไม่กล้าที่จะแสดงแล้ว เป็นคำถามที่ฝากถามถึงผู้มีอำนาจเท่านั้นเอง”

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การทำงานของพรรคเพื่อไทยต่อจากนี้ว่าจะมีการทำงานใน 2 ระดับ ทั้ง ระดับในพื้นที่ ต้องดูแลทุกข์สุขอย่างต่อเนื่อง ส่วนระดับนโยบาย พรรคเพื่อไทย มีหลักการชัดเจนว่า ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของเรา พยายามแก้ไขปัญหา ทุกปัญหาของประชาชน และไม่ว่าการหาเสียงในครั้งใดก็จะนำนโยบายที่ได้หาเสียงมาผลักดันให้เกิดขึ้นจริง เพื่อประโยชน์ของประชาชน พรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เกิดมรสุมมาต่อเนื่อง  แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือยึดประชาชน ซึ่งเชื่อว่าประชาชนยังรอคอยเพื่อให้พรรคเพื่อไทยกลับมาแก้ไขปัญหา.

สำนักข่าววิหคนิวส์