เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ฮือฮา กระทรวงคลัง เตรียมเสนอ ครม. ให้แจกซิมมือถือฟรี ให้ผู้มีรายได้น้อย

#ฮือฮา กระทรวงคลัง เตรียมเสนอ ครม. ให้แจกซิมมือถือฟรี ให้ผู้มีรายได้น้อย

2 December 2018
181   0

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ทางกระทรวงเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาแจกซิมโทรศัพท์มือถือแก่ผู้มีรายได้น้อย

เพื่อให้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็น อาทิ แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร การเพาะปลูก ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยแนวทางช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.เพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตฟรีให้เพียงพอต่อการใช้งาน สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีซิมมือถือและมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว

2.แจกซิมโทรศัพท์มือถือให้ฟรี พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต แก่ผู้ที่ยังไม่มีซิมมือถือ

ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างรอให้ กสทช. คำนวณค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเทอร์เน็ต ที่เพียงพอต่อการใช้งาน

และทางกระทรวงได้เสนอให้ กสทช. หักรายได้บางส่วนที่ได้จากค่ายโทรศัพท์มือถือ (ค่ายมือถือจ่ายเท่าเดิม) มาช่วยซิมมือถือหรือจำนวนอินเทอร์เน็ตที่จะแจกให้กับผู้มีรายได้น้อย

สำนักข่าววิหคนิวส์