ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #ก.อุตสาหกรรมหนุนนโยบายกัญชาสู่อุตสาหกรรมการแพทย์

#ก.อุตสาหกรรมหนุนนโยบายกัญชาสู่อุตสาหกรรมการแพทย์

7 May 2019
607   0


นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เผยว่าคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพร เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชา และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงวางโมเดลในการแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ประชาชนเข้าถึงยาที่สกัดจากน้ำมันกัญชาอย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของการผลิตนั้น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมให้เกษตรกรเพาะปลูก เมื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเข้าดูแลเรื่องการอนุญาตปลูกในโรงเรือนแบบปิด ซึ่งประกอบด้วย การควบคุมแสง น้ำ ว่าเหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อศึกษาวิจัยทดลองแปรรูปสกัดน้ำมันและสารต่างๆ ให้ได้คุณภาพ และจะใช้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอนาคต หรือศูนย์ไอทีซี เข้ามาช่วยในเรื่องการใช้นวัตกรรมแปรรูป ขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะนำสารสกัดน้ำมันกัญชา หรือสารอื่นๆของกัญชาไปใช้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ได้

Cr.mgronline

สำนักข่าววิหคนิวส์