ข่าวประจำวัน » ข่าวกีฬา » #สุดคึก.!!! มินิมาราธอนภูเก็ตปชช.เข้าร่วมกว่า 2 พัน

#สุดคึก.!!! มินิมาราธอนภูเก็ตปชช.เข้าร่วมกว่า 2 พัน

17 June 2017
186   0

            วิ่งมินิมาราธอน(Fun Run)เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ขับเคลื่อนภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา(Sport City)


           วันนี้ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 05.45 น.ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (สวนหลวงร. 9) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน(Fun Run)เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต,นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ตนั้นหากดูจากข้อมูลของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตพบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ 90% ต้องโทษในคดียาเสพติดและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะการออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

พร้อมกันนี้อยากให้ผู้ปกครองให้ความ ร่วมมือมาทำกิจกรรมกับบุตรหลานให้มากยิ่งขึ้นเช่นกิจกรรมการวิ่งเนื่องจากในปัจจุบันพบว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เด็กนั้นเมื่อมีปัญหาจะหันไปพึ่งพายาเสพติด นอกจากนี้อยากจะขอให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในสนามวิ่งอื่นๆ ด้วยโดยทางจังหวัดได้มีโครงการที่จะรวบรวมสถิติเด็กและเยาวชนที่ได้รับเกียรติบัตรจากสนามวิ่งต่างๆ ที่ส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในช่วงปลายปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกับเยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติดด้วย
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน Fun Run เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2560 

ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ โครงการป้องกันภัยยาเสพติด

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแรงโน้มสูงขึ้น รูปแบบของกระบวนการค้ายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษา เยาวชนและประชาชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของยาเสพติดเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศและกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รัฐบาลจึงมี


นโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวทางป้องกันและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน เยาวชน ได้เรียนรู้และมีกิจกรรมในการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด…..
ขอบคุณข้อมูล/ปช.ส.จังหวัดภูเก็ต

ชัยมงคล-ข่าวภูมิภาค ศูนย์ข่าววิหคนิวส์ รายงาน