ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ทนาย’บุญถาวร’ซัดนักการเมืองทำบ้านเมืองป่วน ไม่ยอมรับเสียงข้างมาก

#ทนาย’บุญถาวร’ซัดนักการเมืองทำบ้านเมืองป่วน ไม่ยอมรับเสียงข้างมาก

28 March 2019
1703   0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติได้โพสต์ข้อความระบุว่า

“..รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฏหมาย กฏหรือข้อบังคับ หรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทำนั้น เป็นอันบังคับใช้มิได้..”
ผมในฐานะประชาชนคนไทยที่อยู่อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฏหมายสูงสุดแม้ว่าหลายฝ่ายจะออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการยกร่างกฎหมายและการได้มาแห่งรัฐธรรมนูญจะไปในทางที่หลายฝ่ายบอกว่าไม่เห็นชอบด้วยหลักการก็ตาม
อย่าลืม…! รัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติของประชาชนคนไทยเสียงส่วนใหญ่ที่ให้การยอมว่า” รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด” เกินกว่ากึ่งหนึ่งและเป็นตามวิถีทางของระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องยอมรับเสียงข้างมาก
*****ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้…..สืบเนื่องมาจากบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศไทยให้เป็น.สส.กลับไม่ยอมรับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่ยอมรับและทุกคนเห็นด้วยกับกฏหมายรัฐรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยและมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเอง…!
ปัญหาจึงไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียที……….ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของคนที่เรียกว่า”…นักการเมือง….”ที่ต้องการมีอำนาจในการปกครองรัฐ……?เท่านั้น
“….นักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจ…”ย่อมจะต้องแสวงหาอำนาจที่จะได้มาซึ่ง”อำนาจ”ทุกหนทาง….?
ด้วยความปรารถนาดี
ทนายบุญถาวร ปัญญามณีโชติ
27 มีนาคม 2562

สำนักข่าววิหคนิวส์