ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #อ่วม! การบินไทยแจ้งผลดำเนินงานปี’61 ขาดทุนกว่า 1.1 หมื่นล้าน

#อ่วม! การบินไทยแจ้งผลดำเนินงานปี’61 ขาดทุนกว่า 1.1 หมื่นล้าน

3 March 2019
752   0

วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงผลการดำเนินงานปี 2561 ว่ามีผลขาดทุนสุทธิ 11,569 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 458%โดยเป็นการขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 11,625 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 451% จากช่วงปี 2560 ที่ขาดทุนสุทธิ 2,107 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 5.33 บาท และงดจ่ายเงินปันผลในงวดปี2561

ทั้งนี้ จากการแข่งขันที่รุนแรงและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในปีรอบ 4 ปี ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของสายการบินเพิ่มขึ้น ทำให้ EBITDA Margin เท่ากับ 7.3% เทียบกับปีก่อน 12.5% รวมถึงบริษัทมีการปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าต้นทุนเริ่มแรก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

สำหรับรายได้รวมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากรายได้ค่าโดยสาร และค่าน้ำหนักส่วนเกิน ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนค่าน้ำมันเครื่องบิน เพิ่มขึ้นถึง 19.7% จากราคาเฉลี่ยน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 30.1% แม้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันดีขึ้นกว่าปีก่อน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่รวมน้ำมัน อยุ่ที่ 9,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มปี 2562 คาดว่าอัตราขนส่งผู้โดยสารและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร คาดว่ายังคงเติบโต แม้จะลดลงจากปี 2561 แต่ยังสูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ย 20 ปี นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง โดยคาดการณ์ราคาน้ำมันเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 81.3 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 7.2

ขณะที่แผนการดำเนินงานปี 2562 ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2567 เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้จะเร่งการทำกำไรเพิ่มจากการทำตลาดเชิงรุก และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ เช่นพัฒนาและเพิ่มรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้หลักผ่านช่องทาง Digital Marketing โครงการบริหารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์เครื่องบิน

Cr.ประชาชาติธุรกิจ

สำนักข่าววิหคนิวส์