ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #ฟ้าสีทองผ่องอำไพ กำลังจะมา

#ฟ้าสีทองผ่องอำไพ กำลังจะมา

2 March 2019
8559   0

สิ่งที่จะได้เห็นจากการปฏิรูปประเทศ ครั้งประวัติศาสตร์ ที่จะถูกจารึกไว้ทั่วโลก ตราบนานเท่านานชั่วลูกหลานจนกลายเป็นตำนานตลอดไป ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ 10 ประการ ตามรัชสมัยรัชกาลที่ 10

1.สัญลักษณ์ ชื่อ บทเพลง สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

2.ปฏิรูปโครงสร้างการปกครองให้เหมาะสมกับการปกครองไทย ที่เหมาะกับพฤติกรรม ประเพณี สีผิว ชาติพันธ์ และศาสนา ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

3.ปฏิรูป ตุลาการ บริหาร นิติบัญญัติ

4.ปฏิรูป กระทรวง ทบวง กรม ท้องถิ่น ความมั่นคง

5.ก่อเกิดแผ่นดินใหม่ ในสุวรรณภูมิ รัชสมัยใหม่

6.การลงทุนของเอกชนที่จะเกิดขึ้น โดยอัตโนมัติ มากกว่า 1-2 แสนล้านล้านบาท อันจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในระสั้น กลาง ยาว ในแผ่นดินใหม่

7.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้ง จีน รัสเซีย สหรัฐ ฯลฯจะแนบแน่นกับไทย เพราะการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่ามหาศาล

8.การขุดคอคลอดกระ หรือคลองไทย ที่มีมูลค่ากว่า 10 ล้านล้านบาท เปิดทางให้ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐ จีน รัสเซีย ร่วมลงทุน เพื่อยกเลิกสัญญากับออสเตรเลียที่ไทยเคยลงนามห้ามขุด สมัยคณะราษฎร

9.ขุดบ่อน้ำมันในบล๊อคที่ 3 เปิดโอกาสให้ 5 ชาติ ร่วมลงทุน อันจะยุติความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความเจริญอย่างถาวร ที่มีมูลค่ากว่า 7 แสนล้านๆบาท

10.ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างน้อย 50 ปี อย่างน้อย 2 รัชสมัย

สิ่งเหล่านี้คือหลักการบริหารประเทศในอนาคต ตามหลักการปฏิรูปประเทศ ที่จะมี ทุกพรรค ทุกพวก ทุกเหล่า มาร่วมกันสร้างชาติ ขอพระราชอภัยโทษบุคคล ที่กระทำความผิด ให้โอกาสกลับตัวกลับใจ ให้เริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ก่อเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ในภายนี้และภายหน้าอันจะนำพาชาติสู่สันติสุขในที่สุด

“ ฟ้าครามคลืนคลื่นฝน จนแผ่นดินต้องสั่นไหว ฟ้าสีทองผ่องอำไพ สันติสุขจะมีชัยในแผ่นดิน “

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
2 มีนาคม 2562