สกู๊ปข่าว » #หลายคนยังไม่รู้ ? ที่ตั้ง ทษช. ที่แท้แห่งเดียว 6 บ.ลูกเจ๊แดง

#หลายคนยังไม่รู้ ? ที่ตั้ง ทษช. ที่แท้แห่งเดียว 6 บ.ลูกเจ๊แดง

11 February 2019
807   0

ส่องที่ตั้ง ไทยรักษาชาติ พรรคการเมืองร้อนๆ ที่แท้ ใช้ สนง.ที่ตั้งเลขที่เดียว ปั๊มน้ำมัน สนง.บัญชี โฮลดิ้ง 6 บริษัทในเครือข่ายเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

10กพ62 ACOV trsc

หลายคนอาจไม่รู้ว่า สำนักงานพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) พรรคการเมืองที่มีเรื่องร้อนฉาวในเวลานี้มีที่ตั้งแห่งเดียวกับบริษัทในกลุ่มเจ๊แดง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พรรคไทยรักษาชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 99/385 ถนน แจ้งวัฒนะ, แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ตรงข้ามอาคารที่ทำการศาลปกครอง เป็นที่ตั้งเดียวกับ บริษัท สำนักงานกฎหมายชยาภา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ,บริษัท ยานัท จำกัด , บริษัท วาย.ชินวัตร จำกัด , บริษัท อินนิค เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10กพ62 A trsc1

10กพ62 A trsc2

10กพ62 A trsc3

ภาพจาก : คมชัดลึก

ข้อมูลจากการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบริษัท สำนักงานกฎหมายชยาภา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ธ.ค. 2535 ทุน 10 ล้านบาท ที่ตั้งสำนักและที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2556 น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ถือหุ้นใหญ่ 59.42% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 20.20% นายนันทพล กาญจนวัฒน์ 20% ที่เหลือ น.ส. วิรัญ เขื่อนเพชร นาย นพพร ใจจุมปา น.ส.สุวรรณา มณีสวัสดิ์ น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ น.ส.วิรัญ เขื่อนเพชร นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2556 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2556

บริษัท ยานัท จำกัด จดทะเบียนวันที่ 22 เม.ย. 2547 ทุน 10 ล้านบาท จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 นาย ชาคริต เฉลิมวัฒน์ ถือหุ้น 25% น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ 20% บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำกัด 20% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 20% และ น.ส. นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล 15% นายชาคริต เฉลิมวัฒน์ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล เป็นกรรมการ ยังเปิดดำเนินการ

บริษัท วาย. ชินวัตร จำกัด จดทะเบียนวันที่ 26 ก.ค.2533 ทุนล่าสุด 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ กิจกรรมสปา ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561นางสาว ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ถือ หุ้น 82% นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 12.25% น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ 3.75% ที่เหลือ นายพรชัย สุจริตอภิรักษณ์ น.ส.ผาณิต วงศ์นาถ และ นายโอภาส เวชยชัย น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ เป็นกรรมการ ยังเปิดดำเนินการ

บริษัท อินนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ก.พ. 2537 ทุนล่าสุด 5 ล้านบาท จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ถือ 40% น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ 29.99% น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล คนละ 15% นาย ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และ น.ส.นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล เป็นกรรมการ ยังเปิดดำเนินการ

บริษัท อินนิค เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 มิ.ย. 2549 ทุนล่าสุด 5 ล้านบาท จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เดิม จำหน่ายนำมันเชื้อเพลิง) ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ถือหุ้น50% นายชาคริต เฉลิมวัฒน์ 45% และ น.ส.นันทกานต์ ศิลป์เสวีกุล 5% และร่วมกันเป็นกรรมการ ยังเปิดดำเนินการ

บริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 ส.ค. 2555 ทุน 10 ล้านบาท ประกอบกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งสำนักงานบัญชีเลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ ถือหุ้นใหญ่ 66.66% น.ส.ชยาภา วงศ์สวัสดิ์ 33.33% และร่วมกันเป็นกรรมการ ยังเปิดดำเนินการ

บริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ยานัท จำกัด บริษัท วาย.ชินวัตร จำกัด บริษัท อินนิค เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท อินนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เดิมใช้สำนักงานที่ตั้งเดียวกัน คือ เลขที่ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ก่อนย้ายเป็นที่ตั้งเลขที่ 222 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร แต่ทั้ง 5 บริษัทยังที่มีอยู่สำนักงานบัญชีเลขที่เดียวกันคือ 99/385 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ขณะที่กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติปัจจุบันไม่มีคนวงศ์สวัสดิ์ แต่มีคนชินวัตร เป็นกรรมการบริหาร อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลว่าที่ทำการพรรคนี้เช่าจากใคร?

Cr.สำนักข่าวอิศรา

สำนักข่าววิหคนิวส์