สกู๊ปข่าว » #ควันพิษแก้ได้ง่ายๆ แค่นี้เอง

#ควันพิษแก้ได้ง่ายๆ แค่นี้เอง

31 January 2019
730   0

ปัญหาฝุ่น ควันพิษ ในกทม.ตอนนี้กระจายไปทั่ว ในหลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ เป็นต้น ที่ทำให้ไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ประเทศ แห่งมลพิษอันดับโลก ปัจจุบันจากการแปรปรวนทางอากาศ ทำให้ประเทศ เกาหลีใต้ สหรัฐ เยอรมัน และไทย ฯลฯ ที่เผชิญเหตุการณ์เดียวกัน

ต้นเหตุเกิดจากโรงงาน รถ โรงแรม เผาป่า ควันไฟ รถบัส รถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ ปล่อยสารพิษออกมา ประกอบกับความกดอากาศที่ผิดปกติ ได้ทำให้ควัน ฝุ่น ไม่ฟุ้งกระจายขึ้นสู่มวลอากาศ ทำให้ฝุ่นปกคลุ่มในตัวเมืองที่สร้างมลพิษ

เหตุการณ์ดังกล่าวได้เริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ตามมาด้วย 22 ธันวาคม 2561 20 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 และ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับ อันเป็นการเคลื่อนตัวของดวงดาวในเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ผิดปกติ เกิดปรากฎการณ์ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ เฮอรีเคน สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว และความกดอากาศที่ผิดปกติ ในหลายประเทศ

ประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์ควันพิษแล้ว ยังเผชิญกับ แผ่นดินไหว อาฟเตอร์ช๊อค และดิน น้ำผุดขึ้นมาผิดปกติในบางจังหวัด นอกจากปัญหาจากควันพิษจากเครื่องจักรไทยยังต้องเผชิญกับนโยบายรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพด แทนราคาข้าวที่ตกต่ำ ทำให้มีการเผาครั้งใหญ่พร้อมๆกันทั้งประเทศ เพื่อเตรียมปลูกข้าวโพด (เคยเตือนแล้วว่าเป็นนโยบายที่ผิด จะสร้างปัญหาควันพิษ)

การแก้ไขปัญหาในเยอรมัน มีคำสั่งให้โรงงานถ่านหินหยุดโรงงาน และมีมติว่าในปี 2032 จะยุติโรงงานถ่านหินอย่างถาวร ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางมลพิษ สั่งให้รถหยุดวิ่งในเมืองเป็นการชั่วคราว อันส่งผลต่อสภาวะจิตใจ มลพิษลดลง ถนนกลายเป็นสถานที่ปิ๊กนิค เป็นถนนคนเดิน มีการหยุดงานชั่วคราว หลายคนถือโอกาสนี้เป็นช่วงพิเศษหยุดพักผ่อน เดินทางออกต่างจังหวัด

ในเกาหลีใต้พยายามทำฝนเทียมแต่ไม่สำเร็จ แต่ไม่มีประเทศใดเลยนำน้ำมาฉีดไล่ฝุ่นดั่งประเทศไทย มีแต่แนวคิด การออกแบบ ในเชิงจินตนาการ เพราะมันได้ผลเพียงวงแคบ เล็กๆ ยกเว้นประเทศไทย ที่สร้างปัญหาตามมาคือน้ำท่วม และประชาชนเปียกปอน เยอรมันแก้ที่ต้นเหตุเป็นหลัก

ในไทยการแก้ไขปัญหานี้ จึงควรยึดหลักการแก้ที่ต้นเหตุ ยุติปัญหาด้วยการประกาศ “สภาวะฉุกเฉินทางมลพิษ” อันจะส่งผลต่อจิตสำนึกของประชาชนทั้งประเทศในเชิงจิตวิทยา ให้ยุติโรงงาน รถยนต์ โรงแรม การเผา ที่สร้างมลพิษ ประกาศหยุดเรียน ทำงาน เป็นการชั่วคราว ปล่อยให้วิ่งเฉพาะจักรยาน โดยประเมินจากสภาวะแปรปรวน ไม่น่าเกิน 2 มีนาคม 2562 น่าจะกลับเข้าสู่ปกติ อันจะทำให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ชั่วคราว ส่งผลต่อการผุดแนวร่วมเชิงสนับสนุนระยะยาว

จากสภาวะโลกสวยของกรมมลพิษ เกรงจะกระทบเศรษฐกิจ ในการประชุมสรุปว่าจะให้ทำทีละขั้นตอน ให้ตรวจเพียงโรงงาน ที่กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจสอบพบว่า ทุกแห่งปกติ แล้วหวังว่าอากาศจะดีขึ้น จึงไม่ประกาศสภาวะฉุกเฉิน ทำให้รัฐบาล นายกรัฐมนตรีถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครอง สภาวะอากาศก็เลวร้ายมากขึ้น

ทำให้คนในเมืองที่ประสบภัยลดอาการล้มป่วย ด้านทางเดินหายใจ โดยเฉพาะเด็ก ที่มีโอกาสป่วยมากกว่าผู้ใหญ่หลายสิบเท่า ปัจจุบันมีเด็กและผู้ใหญ่จำนวนมากที่ล้มป่วย ขั้นจาม อาเจียน เป็นเลือดแล้ว (ดั่งที่เคยเตือนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว)

สิ่งเหล่านี้คือหลักการปกครองพื้นฐาน อันแสดงถึงภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ ที่จะแก้ไขปัญหานี้ ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว ช่วงก่อนการเลือกตั้ง ที่จะสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาส สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ไม่ยาก เพียงจับหลักให้เจอ เริ่มที่คำสั่งแรก “ประกาศสภาวะฉุกเฉินทางมลพิษ” ก็จะเกิดตัวแปรตามมา อันจะแก้ไขปัญหาทางตรงและทางอ้อมในทันที

“ คนใกล้มักสับสนในเหตุการณ์ คนไกลมักแจ้ง “

ดร.เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
31 มกราคม 2562