ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #คสช.แจ้งดำเนินคดีเพิ่มกลุ่มอยากเลือกตั้งรวม 62 คน

#คสช.แจ้งดำเนินคดีเพิ่มกลุ่มอยากเลือกตั้งรวม 62 คน

31 May 2018
387   0

31 พ.ค.61 – ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวถึงการเร่งรัดการดำเนินคดีกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ลงวันที่ 1 เม.ย.58 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติข้อ 12 ที่ห้ามผู้ใดมั่วสุม หรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่5 คนขึ้นไปเว้นแต่เป็นการชุมนุมที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมาพบว่าระหว่างวันที่ 5 – 22 พ.ค.61 มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ซึ่งมีนายรังสิมันต์ โรม กับพวก รวม 21 คน เป็นแกนนำ ได้แบ่งหน้าที่กันทำตั้งแต่การชักชวนกลุ่มคนให้มาร่วมชุมนุมผ่านช่องทาง Social Media ต่าง ๆ และกลุ่มแกนนำยังได้พูดปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลและคสช. อย่างรุนแรง โดยยุยงปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน และให้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน เหตุเกิดที่ ม.ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอดและแขวงบวรนิเวศน์และ หน้าอาคารสหประชาชาติถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนครกทม. ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

คสช. พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย จึงได้มอบอำนาจให้พ.อ.บุรินทร์ทองประไพฝ่ายกฎหมาย คสช. มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ชนะสงคราม ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาประกอบไปด้วย 1. นายรังสิมันต์ โรม 2. นายอานนท์ นำภา 3. น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว4. นายสิรวิชญ์ เสรีวัฒน์5. น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา6. นายปิยรัฐ จงเทพ 7. นายเอกชัย หงส์กังวาน 8. นายโชคชัย ไพบูลย์รัชตะ 9. นายพุทไธสิงห์ พิมพ์จันทร์ 10. นายภัทรพล จันทรโคตร 11. นายคีรี ขันทอง12. นายประสงค์ วางวัน 13. นายนิกร วิทยาพันธุ์14. นายวิเศษณ์ สังขวิศิษฎ์

15. นายวิโรจน์ โตงามรักษ์16. น.ส.ศรีไพร นนทรี17. นายวันเฉลิม กุนเสน18. นายประสิทธิ์ ครุธาโรจน์19. นายธนวัฒน์ พรมจักร 20. นายประจิน ฐานังกรณ์ 21. นายบุญสิน หยกทิพย์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย” และ ความผิดตาม ป.อาญามาตรา 116 (2), (3) ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับ คำร้องทุกข์ไว้แล้ว ตามคดีอาญาที่501/2561 ลงวันที่21 พ.ค.61

พล.ต.อ.ศรีวราห์ กล่าวต่อว่าพ.อ.บุรินทร์ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย คสช. ได้มาร้องทุกข์เพิ่มเติมให้ดำเนินคดีกับ1. นายเนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล 2. น.ส.สุนันทรัตน์ มุกตรี 3. นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์4. นายโชคดี ร่มพฤกษ์ 5. นางประนอม พูลทวี6. นายกรกช แสงเย็นพันธ์ 7. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ 8. นายชเนศ ชาญโลหะ 9. นางพรวลัย ทวีธนวาณิชย์ 10. นางจิดาภา ธนหัตถชัย

11. นายสมชาย ธนะโชติ12. นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์13. นายวิรุฬห์ นันทภูษิตานนท์14. นางพรนิภา งามบาง15. นายวิบูลย์ บุญภัทรรักษา16. นางอาอิซะร์ เสาะหมาน17. นายอนุศักดิ์ แสงเพชร18. น.ส.นีรนุช เนียมทรัพย์19. นางวาสนา เคนหล้า20. นายอ๊อด แอ่งมูล21. นางสิริเรือง แก้วสม 22. นางมาลี เมืองไหว23. นางเกษณีย์ ชื่นชม24. นายบริบูรณ์ เกรียงวรางกูร

25. นางอมรัตน์ โชคคปมิตต์กุล26. นายชญานิน คงสง27. น.ส.อลิสา บินดุส๊ะ 28. นายพรชัย ประทีปเทียนทอง 29. นายหนึ่ง เกตุสกุล30. นางนภัสสร บุญรีย์ 31. น.ส.มัทนา อัจจิมา 32. นายอภิสิทธิ์ ทรัพนภาพันธ์ 33. นายนันทพงศ์ ปานมาศ 34. น.ส.วลี ญาณะหงษา 35. นายมนัส แกล้ววิกย์กิจ 36. นางยุภา แสงใส 37. นายไพศาล จันปาน 38. นางวาสนา กองอุ่น 39. นายศักดิ์ชัย ตั้งจิตสดุดี

40. นายวันชนะ จันทร์มณี 41. นายสมนึก นาคขำพันธ์ ในความผิดฐาน “ร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใด ๆ ที่มีจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย”

สำนักข่าววิหคนิวส์