ข่าวประจำวัน » #สมเกียรติ แกนนำพธม.ชี้ !! ไม่มีพระพุทธอิสระ เงินทอนวัดไม่ถูกแฉ

#สมเกียรติ แกนนำพธม.ชี้ !! ไม่มีพระพุทธอิสระ เงินทอนวัดไม่ถูกแฉ

28 May 2018
149   0

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลณ์ แกนนำพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ได้โพสข้อความระบุว่า สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (พระองค์ปัจจุบัน) รับสั่งกับประชาชนเมื่อปลายปี 2560 ว่า

…”อย่าเอาเงินมาถวาย”…และรับสั่งอีกว่า

…”พระที่รับเงินรับทองเป็นอาบัติที่รุนแรงมาก”…

…หลวงปู่พุทธอิสระเคยพูดกับพวกผมว่า ต้องการปฏิรูประบบเงินทอน (ของรัฐ) ของพระภิกษุสงฆ์, การเงินของโรงเรียนพระปริยัติธรรม และการแสวงหาเงินของภิกษุโดยอาศัย “พระสงฆ์” เป็นแกนกลางแห่งความศรัทธาศาสนาพุทธ และความไม่กล้าตรวจสอบใดๆ

…เมื่อมีการตรวจสอบกันแล้วในรัฐบาลชุดนี้ ความเสื่อมของศาสนา (รูปแบบหนึ่ง) จึงบังเกิดขึ้น และค่อยๆขยายต่อไป

…ผมว่าประชาชนจะเริ่มตรวจสอบกันมากขึ้น…แต่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ค่อยคุ้นเคยและไม่กล้ากับการไม่ถวายจตุปัจจัย (ประกอบกับบทกล่าวของชาวพุทธ) เวลาสงฆ์สวดหรือเทศนาเสร็จสิ้น…จนกระทั่งพระสังฆราชองค์ปัจจุบันรับสั่งกับประชาชนที่ไปกราบสักการะบูชาดังกล่าว

…ใครควรจะกระทำการในเรื่องนี้

คำตอบคือ

…พระภิกษุสงฆ์ (น้อยมาก…นอกจากหลวงปู่พุทธอิสระ และสมณะชาวอโศก ฯลฯ) อุบาสก อุบาสิกา นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย

…กระบวนการเรียนรู้ทั้งในรูปของปัจเจกชน องค์กรหมู่คณะ และพรรคการเมือง ควรมีนโยบายร่วมเคลื่อนไหวในระบบเลือกตั้ง จึงจะทรงพลัง (การตรวจสอบและลงโทษทางกฎ

หมาย)

…กับเรื่องนี้ที่สะสมมานมนานนับจำนวนปีไม่ได้แล้วครับ

สำนักข่าววิหคนิวส์