สกู๊ปข่าว » #สด เบื้องลึก !! มีงง“ผมไม่ใช่ขงเบ้ง” ปธ.ปฎิรูปออกมายอมรับปฏิรูปประเทศล้มเหลว (ชมคลิป)

#สด เบื้องลึก !! มีงง“ผมไม่ใช่ขงเบ้ง” ปธ.ปฎิรูปออกมายอมรับปฏิรูปประเทศล้มเหลว (ชมคลิป)

13 May 2018
103   0

เป็นการเสวนาที่เกิดขึ้นก็เป็นอ.พิชัย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะบดีคณะพฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ก็มีการเสวนาเรื่องของ4ปีการรัฐประหารกับการปฏิรูปประเทศ โดยแสดงให้เห็นว่าแนวคิดการปฏิรูปแผ่วลง และผลลัพท์4ปีด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นก็มีผลลดลงแค่ปีแรก แต่หลังจากนั้นกลับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้วงกลไกการปราบปรามอย่างจริงจัง และสิ่งที่รัฐบาลทำช่วงแรกเป็นเพียงการฉาบฉวยเท่านั้น ดังนั้นหากจะปฏิรูปจากรัฐคงทำได้ยกนอกจากพลังจากประชาชนจะช่วยขับเคลื่อนตรวจสอบทุจริต