ข่าวประจำวัน » #เลขาสภาฯโต้เดือดเด็ก ปชป. ปัดทุจริตสร้างรัฐสภาใหม่

#เลขาสภาฯโต้เดือดเด็ก ปชป. ปัดทุจริตสร้างรัฐสภาใหม่

12 March 2018
101   0

วันที่ 12 มีนาคม นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาแถลงตอบโต้กรณี นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวหาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ไม่มีความโปร่งใส

แนวหน้า-ว่า สาเหตุที่ต้องของบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมตั้งไว้กว่า 3,000 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา ไม่มีงบประมาณในเรื่องสาธารณูปโภคและระบบไอที ซึ่งเป็นการขอเพิ่มตามการออกแบบที่ทันสมัยใหม่และมีความเหมาะสม รวมทั้งค่าตกแต่ง โดยมีการหารือกรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้างต่างๆของหน่วยงานรัฐ และได้มีเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวให้ ครม. พิจารณาเมื่อใด

ส่วนกรณีที่กล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่รัฐสภา 18 คนคัดค้านการประมูลโดยวิธีคัดเลือก จนกระทั่งถูกตั้งกรรมการสอบสวนนั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะทั้ง 18 คนไม่ได้คัดค้าน เพียงแต่บอกให้ผู้บริหารปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งทางคณะผู้บริหารของรัฐสภาก็ได้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยไม่มีการตั้งคณะกรรมสอบแต่อย่างใด

นายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการบริหารที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ กล่าวว่า ระบบไอทีแบบเก่าที่ได้ศึกษาไว้ เป็นการศึกษาเดิมตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งพบความไม่ทันสมัย ดังนั้นเมื่อปี 2557 จึงได้ศึกษาใหม่โดยว่าจ้าง บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ออกแบบและได้นำคำแนะนำจาก 3 อนุกรรมการของรัฐสภา นักวิชาการจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุมทหารลาดกระบัง มาพิจารณาประกอบ และสรุปเป็นรายการงานและงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็มจากงานที่เคยตัดออกจากงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท

นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สำหรับงบประมาณที่ขอเพิ่มเติม 8,658 ล้านบาทนั้น แบ่งเป็น 3 งวด งวดแรก ขึ้นอยู่กับครม.ว่าจะอนุมัติเท่าไหร่ เมื่อได้งบก้อนแรกมาแล้ว จะเปิดให้บริษัทต่างๆที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ยื่นซองประมูลประมาณเดือนเมษายน เพื่อดำเนินการงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งคาดว่าจะใช้จากงบกลาง นอกจากนั้นจะเป็นงบประมาณปกติปี 2562 และปี 2563 เพื่อดำเนินก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 15 ธันวาคม 2562

สำนักข่าววิหคนิวส์