สกู๊ปข่าว » #สด !! ไปกันใหญ่..ขึ้นเงินเดือนตร.หวังปฎิรูป (ชมคลิป)

#สด !! ไปกันใหญ่..ขึ้นเงินเดือนตร.หวังปฎิรูป (ชมคลิป)

11 March 2018
170   0

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคมในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลที่ให้ปรับอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาหรือที่เรียกว่า ”ค่าทำสำนวน” เพิ่มขึ้นอีก 100% ขณะเดียวกัน เตรียมเสนอรัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราว ผนวก “เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง” ส่งผลให้ตำรวจที่จบจากโรงเรียนนายสิบมีรายได้สูงขึ้นถึงเดือนละ 16,330 บาท ถ้าจบจาก โรงเรียนนายร้อยจะได้เดือนละ 36,790 บาท เช่น กรณีที่เกิดคดีอาญาขึ้นและไม่รู้ตัวผู้กระทำผิด จ่ายค่าตอบแทนในการสืบสวน ไม่เกินคดีละ 500 บาท ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี เสนอให้จ่ายไม่เกินคดีละ 1,000 บาท ทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทน เนื่องจากเห็นว่าตำรวจได้รับค่าตอบแทนที่ยังไม่เหมาะสม จึงอ้างว่ารายได้ไม่เพียงพอต้องหารายได้พิเศษจากการรีดไถ และรับส่วย ดังนั้นเพิ่มรายได้ให้แล้วควรจะได้กวดขันตำรวจที่ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป