สกู๊ปข่าว » #เบื้องลึก !! สหรัฐขวางเกาหลีรวมชาติ (ชมคลิป)

#เบื้องลึก !! สหรัฐขวางเกาหลีรวมชาติ (ชมคลิป)

8 March 2018
205   0

สหรัฐฯ ประกาศห้ามจำหน่ายอาวุธให้แก่เกาหลีเหนือตามกฎหมาย Arms Export Control Act และห้ามส่งออกสินค้าหรือเทคโนโลยีที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของชาติให้แก่โสมแดง โดยมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. หลังมีการแถลงข้อสรุปอย่างเป็นทางการผ่าน Federal Register วารสารทางการของรัฐบาลสหรัฐฯ บทลงโทษล่าสุดนี้ให้ผลในเชิงสัญลักษณ์เสียมากกว่า เนื่องจากโสมแดงไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐฯ อยู่แล้ว