ข่าวประจำวัน » ข่าวเด่น » #กมธ.พาณิชย์ลงพื้นที่! ดูงานไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ดหารือลดพึ่งพาแรงงานต่างด้าว

#กมธ.พาณิชย์ลงพื้นที่! ดูงานไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ดหารือลดพึ่งพาแรงงานต่างด้าว

13 February 2018
145   0

กมธ.พาณิชย์-การอุตฯ ดูงานไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว

Inn – คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผย การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมบริษัทไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด และบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 นำโดย พล.อ.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะงานประเภท 3D ประกอบด้วย งานสกปรก (dirty) งานอันตราย (dangerous) และงานยาก (demanding) แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 85-90 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาเนื่องจากแรงงานไทยไม่นิยมทำงานประเภทดังกล่าว ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับมาทำการศึกษาวิเคราะห์หาแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวต่อไป

สำนักข่าววิหคนิวส์