ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #’สนช.’จ่อดันฉลุยกฎหมาย’อีอีซี’8ก.พ.นี้ ให้รมว.กลาโหมนั่งบอร์ด

#’สนช.’จ่อดันฉลุยกฎหมาย’อีอีซี’8ก.พ.นี้ ให้รมว.กลาโหมนั่งบอร์ด

7 February 2018
112   0

7 ก.พ. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พรุ่งนี้ (8 ก.พ.61) มีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะ กมธ.วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออก ที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ จะตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้่นที่บางส่วนในเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่ และเฉพาะพื้นที่เท่าทึ่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยก็ได้

ขณะที่ มาตรา 8 ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คณะ กมธ. วิสามัญฯได้กำหนดให้การดำเนินการโครงการหรือกิจการใด ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่กำหนดให้ต้องจำทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรา 10 ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกมธ.วิสามัญฯได้เพิ่มสัดส่วนให้รมว.กลาโหมและรมว.ศึกษาธิการเข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวด้วย แต่ยังคงให้นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตามเดิม

มาตรา 51/1 เป็นบทบัญญัติที่คณะ กมธ. วิสามัญเขียนมาใหม่เพื่อใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้บุคคลเข้ามาทำงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ โดยบัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้บุคคผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรมเข้ามาประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

บุคคลดังกล่าวรวมทั้งคู่สมรส บุพการี และบุตรที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือเขตส่งเสริมเศรษฐกิจอาจได้รับการลดหย่อนภาษี สิทธิเกี่ยวกับการเข้าเมืองและการขออนุญาตทำงาน และสิทธิอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดก็ได้

Cr.naewna

สำนักข่าววิหคนิวส์