ข่าวประจำวัน » สังคม » #กระทรวงคลังเตรียมเสนอ !! มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 หลังปีใหม่

#กระทรวงคลังเตรียมเสนอ !! มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 หลังปีใหม่

29 December 2017
260   0

กระทรวงคลังเตรียมเสนอมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เฟส 2 หลังปีใหม่

29 ธันวาคม 2560 ตรงประเด็น – นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณามาตรการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 ในวันที่ 3 ม.ค. 2561 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้มีรายได้น้อย โดยแนวทางหลัก คือ การช่วยเหลือผู้มีความยากจนที่มาลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ที่มีจำนวน 5.3 ล้านคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการจัดทำแผนที่ของชีวิตให้สามารถเติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

สำหรับมาตรการสวัสดิการภาครัฐในระยะที่ 2 จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน

โดยหวังว่าจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีงานทำ มีการศึกษาที่ดี ได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน รวมทั้งได้เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นลูกจ้าง รวมถึงออกไปทำงานต่างประเทศได้ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้ หรือหากไม่สามารถมีที่อยู่อาศัยได้เองก็สามารถมีค่าเช่าจ่ายค่าเช่า

สำนักข่าววิหคนิวส์