เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #พระบรมราโชวาท ความรู้ในวิชาการ! เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้

#พระบรมราโชวาท ความรู้ในวิชาการ! เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้

7 December 2017
112   0

           “ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่า ทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”

           พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕

สำนักข่าววิหคนิวส์