ข่าวประจำวัน » เศรษฐกิจ » #NIDAโพล !! หนุนปรับครม.ก่อนเลือกตั้ง ขอเปลี่ยนกระทรวงเกษตรจี้แก้ศก.

#NIDAโพล !! หนุนปรับครม.ก่อนเลือกตั้ง ขอเปลี่ยนกระทรวงเกษตรจี้แก้ศก.

12 November 2017
175   0

NIDAโพล เผย ประชาชน 68% หนุนปรับ ครม. ก่อนเลือกตั้ง ปี 61 ขอสลับเปลี่ยนกระทรวงเกษตร จี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Inn -“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง ปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ปลายปี 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.11 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยากเห็นคนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน มีวิสัยทัศน์หรือนโยบายใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารประเทศ รองลงมา ร้อยละ 16.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 20.38 อยากให้มีการสลับเปลี่ยนการทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมา ร้อยละ 16.07 กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 7.27 ระบุว่า กระทรวงการคลัง ร้อยละ 6.08 ระบุว่า กระทรวงศึกษาธิการ และร้อยละ 5.60 ระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน ครม.

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงเรื่องที่ประชาชนอยากให้พัฒนาหรือแก้ไขในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ปลายปี 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.28 ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 31.12 ระบุว่า สวัสดิการของประชาชน ความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 30.24 ระบุว่า ด้านการเกษตร ร้อยละ 15.28 ระบุว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งในสังคม

สำนักข่าววิหคนิวส์