ข่าวประจำวัน » ไม่ใช้คำว่านักโทษ ! สำหรับทักษิณ ทวีโบ้ยชัด

ไม่ใช้คำว่านักโทษ ! สำหรับทักษิณ ทวีโบ้ยชัด

17 January 2024
251   0

17 ม.ค.2567 – พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงเอกสารจาก กรมราชทัณฑ์ ออกหนังสือ ชี้แจง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ต้องขัง หลังมีกระแสข่าวว่ากรมราชทัณฑ์ ให้อภิสิทธิ์ดูแลผู้ต้องขัง 2 มาตราฐาน ไม่ใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษชาย หรือ น.ช. กับนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งพักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลตำรวจมานานกว่า 140 วัน

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า ยังไม่เห็นเอกสาร ดังกล่าวจากกรมราชทัณฑ์ ส่วนการเรียกชื่อโดยส่วนตัว อยู่ที่คนจะเรียก แต่ถ้าเป็นศัพท์ทางกฎหมาย ก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่น ศัพท์ทางกฎหมาย ว่าเป็นจำเลย ซึ่งคนเป็นจำเลยเยอะแต่ว่าเวลาออกจาก จำเลยในคดีอาญา ก็จะไม่เรียกว่าจำเลย ซึ่งเป็นเสรีภาพ ของใครจะเรียกยังไง ไม่มีกฎหมายห้าม ว่าจะเรียกแล้วผิดหรือจะไม่เรียกแล้วผิด เพียงแต่ว่าจะใช้ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ก็ได้ ย้ำว่าประชาชนจะเรียกอะไรก็ได้ เป็นเสรีภาพ ส่วนการเคารพก็เรียกอีกแบบหนึ่ง ก็เหมือนคนเป็นจำเลย ในคดีอาญา คดีแพ่ง ทำไมถึงไม่เรียกจำเลยติดต่อกัน ก็เพราะเป็นเสรีภาพในการเรียก ยืนยันไม่ได้เลือกปฎิบัติกับคนใดคนหนึ่ง ทางเราอยากทำให้บ้านเมืองเป็นปกติดีกว่า

พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า เอกสารดังกล่าว จากกรมราชทัณฑ์ ยังได้ระบุว่า ตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 นักโทษเด็ดขาด หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุด และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษเด็ดขาดชาย (น.ช.) หรือนักโทษเด็ดขาดหญิง (น.ญ.) เป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้แบ่งประเภทของนักโทษเด็ดขาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์กำหนดเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

นอกจากนี้การใช้คำนำหน้าชื่อเหล่านี้จะใช้ในงานราชทัณฑ์ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ-ทัณฑสถานเท่านั้นแต่หากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลออกสู่สาธารณชน จะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย น.ช. หรือ น.ญ. เพื่อบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคม กระทบต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจทำให้เป็นการตีตราผู้ต้องขังไปตลอด

ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ ไม่ได้เลือกปฏิบัติใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย เฉพาะกับนายทักษิณ เท่านั้น ที่ผ่านมาหากต้องเปิดเผยชื่อ-นามสกุลของผู้ต้องขังคนอื่นๆ ออกสู่สาธารณชน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เมื่อออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกัน