เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ไผ่เปลี่ยนโลก ! ดร.อาทิตย์ ชู โรงไผ บุญตะวันน่าน ฝันที่เป็นจริง

#ไผ่เปลี่ยนโลก ! ดร.อาทิตย์ ชู โรงไผ บุญตะวันน่าน ฝันที่เป็นจริง

18 December 2022
279   0

 

   ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า….

โรงงานไผ่บุญตะวันน่าน
RSU Boontawan Bamboo Nan Factory

เป็นโรงงานแปรรูปไผ่เป็นวัสดุก่อสร้าง ไม่อัดฝา ไม้อัดพื้น คาน คร่าว เสา และลำไผ่อบน้ำยา เพื่อส่งเสริมการปลูกไผ่ของชาวบ้านใช้ในการก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำที่ทะลายคอขวดที่เป็นอุปสรรคของไผ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้

และโรงงานไผ่บุญตะวันน่าน ยังประสงค์จะสร้างบ้านไทยต้นแบบด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุไผ่แปรรูปให้ชาวบ้านที่ยังไม่มีบ้านอยู่ หรือมีอยู่ในสภาพที่ต่ำกว่าสุขภาวะที่ควรเป็น จากสภาพเดิมให้เป็นแบบใหม่ อันเป็นปัจจัยสี่พื้นฐานเบื้องต้นแก่คนไทย ด้วยโครงการ
“บ้านบุญตะวัน อยู่ดีมีสุข”
ในเบื้องต้นจะบริจาค แก่ประชาชนในจังหวัดน่าน จำนวน 10 หลัง ในราคาหลังละประมาณ 300,000 บาท
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจะได้เชิญชวนผู้มีใจบุญร่วมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป

#สถาบันไผ่กู้ชาติ
มหาวิทยาลัยรังสิต