ข่าวประจำวัน » ไทยศรีวิไลย์พรึบ ! ตั้ง ณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา ขึันรักษาการหัวหน้าพรรค

ไทยศรีวิไลย์พรึบ ! ตั้ง ณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา ขึันรักษาการหัวหน้าพรรค

20 May 2024
348   0

 เนื่องด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ลาออกจากสมาชิกพรรค เมื่อ 26 เม.ย.67 ส่งผลให้ กรรมการบริหารพรรค ที่เหลือ ต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และ ให้กรรมการบริหารพรรค ชุดรักษาการ เลือก คนใดคนหนึ่งขึ้นมารักษาการหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์
1. พลโท อัศวิน รัชฏานนท์ รักษาการ รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ คนที่ 1 ป่วย จึงไม่สามารถ รักษาการ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้
 2.นายณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนารักษาการ รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ คนที่ 2 ไม่สะดวก จึงไม่สามารถ รักษาการ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้
 3.นางสาวภคอร จันทรคณา รักษาการเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลย์ จึง รักษาการหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตั้งแต่ 26 เม.ย.67-20 พ.ค.67 
 บัดนี้ พรรคไทยศรีวิไลย์ โดยมติ กรรมการบริหารพรรคไทยศรีวิไลย์ ชุดรักษาการ จึงมอบให้ นายณรงค์ศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา รักษาการ รองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ คนที่ 2

รักษาการ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ ตั้งแต่ 21 พ.ค.67 เป็นต้นไป
จึงเรียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน