เรื่องฮอต ประเด็นฮิต » #ให้ตั้งขอสังเกตุ ! ดร.อาทิตย์ ยังไทยคือศูนย์กลาง แต่การคมนาคมกลับไม่รุ่งเรือง

#ให้ตั้งขอสังเกตุ ! ดร.อาทิตย์ ยังไทยคือศูนย์กลาง แต่การคมนาคมกลับไม่รุ่งเรือง

7 January 2023
677   0

 

   ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ระบุข้อความว่า….

  โครงข่ายรถไฟความเร็วสูง อาเซียน – จีน
.
โครงข่ายนี้น่าสนใจเพราะมีส่วนของกัมพูชาและเมียนมาร์ซึ่งแต่เดิมไม่ได้บรรจุลงไปในโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง และยังมี Missing link ที่โผล่มา
แล้วด้วยโครงข่ายนี้น่าสนใจตรงจะระบายเข้มให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง