ข่าวประจำวัน » โหรสว.บุญเลิศฟันธง !! ดวงทักษิณหนัก 19 กันยายน 49 ว่าหนัก 19 กันยายน 67 หนักกว่ามาก

โหรสว.บุญเลิศฟันธง !! ดวงทักษิณหนัก 19 กันยายน 49 ว่าหนัก 19 กันยายน 67 หนักกว่ามาก

28 May 2024
380   0

สว.บุญเลิศ ไพรินทร์ โหรชื่อดัง ได้กล่าวว่า

วันที่ 19 กันยายน 2549
เวลาประมาณ 19:00 น.
วันที่คุณทักษิณ ชินวัตร ถูกรัฐประหาร
ดาวบาปเคราะห์กระจายตัวให้โทษคุณทักษิณ ดังนี้
1.ดาวมฤตยู (อ) จร และเนปจูนจร (น) ในราศีกุมภ์ ตามตรีโกณ เจอองศากับ มฤตยู (อ) เดิม และอังคารเดิม (3) ในราศีมิถุน
2.อาทิตย์ (1) กุมลัคนา (ส) ราศีกันย์ เป็นดาวเสื่อมคุณภาพ เพราะใกล้จะเป็นนิจ ในราศีตุลย์ รวมอังคาร (3) จร ทับ ลัคนา (ส) ให้โทษในเชิงความขัดแย้ง แตกแยกอย่างรุนแรง
3.เสาร์ (7) ในราศี กรกฎ เป็น ประ ดวงเสื่อมคุณภาพ ใน ราศี ลาภะ ทำให้ เสื่อมลาภยศได้
4.ราหู (8) ใน ราศีมีน เล็ง ลัคนา (ส) ราศีกันย์ ทับ ราหู (8) เดิมตอนเกิดทำให้ดวง เจ้าชะตาแตกสลายเป็น 2 เท่า
5.เนปจูน (น) เดิมให้โทษ ไฟภะ กุมลัคนา (ส) ขณะเกิดเล็งราหู (8) ให้โทษ ขณะเกิด มีราหู (8) จร มาทับราหู (8) เดิมให้โทษ 2 เท่า ยังเล็งให้โทษร่วมกับ เนปจูน (น) เดิมอีกด้วย
6.พลูโต (พ) จร ทำมุม 90 องศา ให้โทษ แก่ เจ้าชะตา ราศีกันย์
7.ลัคนา (ส) จร ถูก ราหู (8) 2 ดวงกุม ให้โทษ เล็ง ลัคนา (ส) เดิมให้โทษแก่เจ้าชะตา ได้เต็มที่ ในวันเวลานั้นอีกด้วย
วันที่ 19 กันยายน 2567
เวลา ประมาณ 19:00 น.
จะเกิดเหตุร้ายแรงกับเจ้าชะตา หรือไม่อย่างไร ต้องวิเคราะห์กระแสตรงที่กระจายตัว ให้คุณ ให้โทษ แก่เจ้าชะตา คือ คุณทักษิณ มากน้อยเพียงใดดังต่อไปนี้
1.มฤตยู (อ) จร ใน ราศีพฤษภา ส่งกระแสร้านถึง ลัคนา (ส) ราศีกันย์ ได้เต็มที่ เพราะทำมุม 120 องศา หรือ ตรีโกณ ถึง ลัคนา (ส) นั้นเอง แต่ก็มี ดาวพฤหัสบดี (5) จร ในราศีพฤษภา ดาวดีช่วยบรรเทาเบาบางลงได้มากทีเดียว
2.อาทิตย์ (1) จร ทับ ลัคนา (ส) ราศีกันย์ เป็นดาวเสื่อมคุณภาพ แต่ก็ ตรีโกณ หรือ ทำมุม 120 องศา ถึง พฤหัสบดี (5) จร คู่มิตร ให้คุณ แก่เจ้าชะตา
อย่างไรก็ตาม อาทิตย์ (1) จร ใน ราศีกันย์ ก็ทำมุม 120 องศา ถึง บาปเคราะห์มฤตยู (อ) จร ให้ ราศีพฤษภา ให้โทษ แก่เจ้าชะตาด้วย
3.จันทร์ (2) จร ใน ราศีมีน ถูก ราหู (8) เดิม และ ราหู (8) จร ทับ และบดบังจนหมดสิ้น ถูก เนปจูน จร(น) ทับอีกดวงหนึ่ง ทำให้จันทร์ (2) จร ให้คุณแก่เจ้าชะตาไม่ได้
4.อังคาร (3) จร ทับ อังคารเดิม (3) ทับ มฤตยู (อ) เกิด ในราศีมีถุน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง และแตกแยกในด้านการงานได้ ทั้งนี้เพราะ ราศีมิถุน เป็น ราศี กัมมะ หรือ การงานตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าชะตา
5.พุธ (4) จร อยู่ใน ราศี _ เป็น วินาศนะ กับ เจ้าชะตา ดาวพุธ (4) เป็น ดาวเจ้าเรือน ราศีกกันย์ และ มิถุน ตกวินาศนะนั้น หมายถึง ตัวตนของเจ้าชะตา และ หน้าที่การงานของตน จะเข้าสู่ความวินาศ อย่างไรก็ตาม ดาวพุธ (4) ทับ อาทิตย์ (1) จร ทับ เกษตร และเรือนกัน ทำให้ดาว 2 ดวงนั้น เข้ากฎโหร คือ เป็น เกษตรแลกเรือนกัน อาจทำให้ดวงวินาศเบาบางลงได้ด้วย กฎเกษตรแลกเรือนก็ได้ 6.ดาวพฤหัสบดี (5) จรเป็นดาวมิให้คุณสูงสุด ในสุริยจักรวาล ไป ปรากฏตัวให้ ราศีพฤษภ ถูก มฤตยู (อ) จร ทับ ทำลาย ความดีงาม ของดาวพฤหัสบดี (5) ลงอย่างมาก ด้วย ลักษณะบาปเคราะห์ร้ายของฤตยู (อ) ขึ้นเอง ดังนี้ พฤหัสบดี (5) จึงให้คุณได้ยากมากในขขณะนั้น 7.ดาวศุกร์ (6) จร ทับ ลัคนา (ส) ราศีกันย์ คู่กับ อาทิตย์ (1) จร เป็น ดาวคู่สมพล ให้คุณ แก่ เจ้าชะตาได้มาก แต่อาทิตย์ (1) จร ทับ ราศีกันย์ มีคุณภาพน้อย เพราะใกล้จะเป็น นิล แล้ว และ ถูกดาวบาปเคราะห์เนปจูน (น) เดิมทับอยู่ด้วย ทำให้ลดทอน คุณประโยนชน์ ของคู่สมพลไปได้มากทีเดียว 8.ดาวเสาร์ (7) จร ใน ราศีกุมภ์ เป็น อริ ทับ เจ้าชะตา ตัวเองให้โทษ เจ้าชะตาโดยตรง ไม่ได้โดยตรง แต่ก็เป็นตัวเพิ่มความร้ายแรงให้กับ มฤตยู (อ) จร ใน ราศี พฤกษา และ ตรีโกณ ถึง มฤตยู (อ) เดิม ในราศีมิถุน และอังคาร (3) เดิม และอังคาร (3) จร ใน ราศีมิถุน ทำให้เสาร์__ โรง กับ บาปเคราะห์ มฤตยู (อ) จร มฤตยู (อ) เดิม อังคาร (3) จร และอังคาร (3) เดิม ในราศี กัมมะ หรือ การงานของเจ้าชะตาอย่างมาก ต้องระวังให้จงหนักมาก ที่แสดงและส่งผลร้ายแก่เจ้าชะตา

9.ราหู (8) จร ทับ ราหู (8) จร ทับ เนปจูน (น) จร ในราศีมีน เล็ง ให้โทษแก่ เจ้าชะตา ในราศีกันย์ แล้ว เนปจูน (น) เดิม ที่ทับ ลัคนา (ส) อยู่เดิมแต่เกิด
ข้อสังเกตที่สำคัญ คือ ราหู (8) จร ทับ ราหู (8) เดิม เมื่อ 19 กันยายน 2549 เหมือนกัน กับ วันที่ 19 กันยายน 2567 แต่วันที่ 19 กันยายน 2567 จะร้ายแรงกว่า ทั้งนี้ เพราะมีบาปเคราะห์เนปจูน (น) จร มาทับด้วย ส่งผลร้ายมากว่า ตอนปี 2549 เสียอีก
10.ดาวเนปจูน (น) จร ทับ ราหู (8) เดิม และ ราหู (8) จร ในราศีมีนน เล็งให้โทษ แก่เจ้าชะตา ในราศีกันย์ (ส) อย่างรุนแรง และ แรงกว่า 19 กันยายน 2549 เสียอีก ทั้งนี้ เพราะมีเนปจูน (น) เดิม ทับ ลัคนา (ส) ราศีกันย์ อยู่แล้วตอนเกิด
ข้อสังเกต มี 2 ราหู 2 เนปจูน หนักกว่า 19 กันยายน 2549 อย่างมาก
11.ดาวพลูโต (พ) บาปเคราะห์ ใน ราศีมังกร ทำมุม ให้โทษ เจ้าชะตา ในราศีกันย์ (ส) คือ ทำมุม 120 องศา ให้โทษส ได้เต็มที่ทีเดียว
สรุป 19 กันยายน 2549 ว่าร้ายแล้ว 19 กันยายน 2567 ยิ่งร้ายกว่า เจ้าชะตาต้องระวังให้จงหนักกว่าเดิม อย่าประมาทเป็นอันขาด